Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Arhīvs

Kalendāru un ābeču izstāde
2013-01-28

Fragments no kalendāru izstādes Ikšķiles skolas muzejā

Muzejā gads sākas ar kalendāriem un ābecēm


     Iecere skolas muzejā gada sākumā iekārtot kalendāru izstādi radās jau pasen, jo, pirmkārt, bija iespējas iegūt pietiekami daudz un interesanta parādāmā materiāla un, otrkārt, - sācies jauns gads ar jaunu kalendāru, ar jaunām iecerēm un darāmajiem darbiem. 
     Katram jāzina, kad un kā radās kalendāri, kādi tie bijuši senatnē un ir tagad, cik svarīgi ir kalendāri, kā tos vieglāk izmantot. 
     Bībele un kalendārs ir pirmā lasāmviela zemnieku mājās, kalendārus dēvē arī par pirmajām plašākām tautas masām domātām laicīgām grāmatām.  
    Vārds „kalendārs" cēlies no latīņu „calendarium” – parādu grāmata. Tādā grāmatā senajā Romā tika ierakstīti parādnieki, kuriem bija jānorēķinās nākamā mēneša pirmajās dienās.
     Liels prieks, ka izstādei izdevās savākt plašu dažāda veida kalendāru paraugus. Tie ir grāmatu kalendāri, starp kuriem ir visdažādākie - gan pasaku, gan tautas, gan sieviešu, gan zemkopja, gan baznīcas, gan dabas un vēstures, gan skolotāja gada kalendāri, gan bērnu divpadsmit mēnešu kalendāri, gan galda, gan sienas, gan kabatas, gan mūsdienās tik populārie reklāmas kalendāri. 
     Jāatzīmē, ka milzīgu kasti ar savas kolekcijas kalendāriem izstādei atnesa mūsu skolotāja Velga Pujāte. Viņa pat saglabājusi savus daudzo gadu skolotāju darba kalendārus ar personīgajiem lietišķajiem ierakstiem, arī 2005. gada Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieka kalendāru ar visām vēsturiskajām piezīmēm tajā. Lieki klāstīt, cik šāds materiāls ir dārgs muzejam, jo tajos dziesmu svētkos piedalījās mūsu koris, deju kolektīvs, kalendārā skolotāja ierakstījusi svarīgāko par katru dienu, par dalībniekiem.
     Savus skolotāja darba kalendārus muzejā nodevuši vairāki pedagogi; veselus 10 skolotājas darba laikrāžus ar saviem personīgajiem ierakstiem ir atnesusi skolotāja Laura Salnāja; īpaši vērtīgs liekas viens pensionētā skolotāja Pētera Neilanda kalendārs – klases audzinātāja dienasgrāmata 1984./85. mācību gadam ar ierakstiem par klasē un stundās darāmajiem darbiem, arī sporta pasākumiem mācību gada garumā, mācāmās vielas un audzināšanas darba ar klasi plānojumu. Tas pat varētu kalpot kā metodiskais materiāls jaunajiem pedagogiem. Un tādi ir īstie skolas muzeja materiāli, tajos „dzīvo” vēsture.
     Sagadījās tā, ka gandrīz vienlaikus muzeja telpās uzradās arī ābeču izstāde, jo mūsu sākumskolā no 23. līdz 27. janvārim notiek latviešu valodas nedēļas pasākumi, kuri pirmdien sākās ar profesora V. Villeruša, mākslinieka, ābeču un burtu speciālista, ikšķilieša un mūsu muzeja atbalstītāja, brīnišķīgu stāstījumu mazajiem par burtu un ābeču pasauli. Dažas no savām vērtīgajām ābecēm viņš atstāja uz kādu laiku arī izstādei muzejam.

Fragments no ābeču izstādes Ikšķiles skolas muzejā.

Paldies māksliniekam!

      Izrādās, ka kalendāru un ābeču izstādes ir jau populāras, jo gandrīz katru starpbrīdi šaurajās muzeja telpās apgrozās bariņš bērnu, stundu laikā nāk klases ar audzinātājiem, bet pēcpusdienā te iegriežas arī vecāki un vecvecāki, gaidot no mācību stundām bērnus. Arī viņiem interesē ne tikai kārtējā izstāde, bet arī pamatekspozīcija un materiāli par skolas vēsturi, jo fotogrāfijās un hronikās izdodas atrast sevi vai savus radiniekus, kuri kādreiz Ikšķilē ir mācījušies. Un tādi apmeklētāji bieži vien jau nākamajā muzeja apciemojuma laikā nāk ar dāvanu – kādu fotogrāfiju, vecu rakstāmrīku vai ar jebkuru citu skolas muzejam noderīgu lietu, jo mājās jau bieži tā vairs nav noderīga vai kļuvusi pavisam lieka. Un tā muzejā materiālu daudzums aug. Prieks ir par to, ka varam jaunajai sava novada paaudzei mācīt iepazīt dzīvi un uzzināt vēsturi arī caur savu pieredzi.  

Abas izstādes varēs apskatīt līdz februāra vidum.

Skolas muzeja vadītāja A. Indāne