Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Arhīvs

Lāčplēsis- 125
2013-09-25

Skolas muzejā izstāde "Lāčplēsim" - 125

25. septembrī Ikšķiles vidusskolas muzejā nupat kā beidzies pasākums, veltīts A. Pumpura dzimšanas dienai (22. 09.) un eposa "Lāčplēsis"125. izdošanas gadskārtai. Vēl telpā it kā sajūtams rakstnieka, tautiskā censoņa, gars, romantiskā jūsma par tautas pagātni un pārliecība, ka Lāčplēša cīņa ar tumšajiem spēkiem nākotnē beigsies ar uzvaru.

Vitrīnā redzami dažādos laika posmos tapuši tautas eposa izdevumi : plānas , laika gaitā sadzeltējušas bezvāku grāmatiņas un liela formāta , smagos vākos iesieti, lepni izdevumi ar vērtīgām ilustrācijām, arī nelielāka formāta grāmatiņas ar dažādiem ierakstiem, norādēm, pat maziem špikerīšiem iekšā, kas norāda uz to lietotājiem, jo muzejā katra lieta stāsta.

Visvairāk laikam varētu pastāstīt 1888. gadā izdotā 1. grāmatiņa - plāna, nodzeltējusi, nedaudz apdriskātiem vākiem, atradusies vairāku īpašnieku rokās, bet vēl labi lietojama. To izdeva Rīgā B. Dīriķa un biedru apgādā uz 3. Latviešu Dziesmu svētkiem. Esam lepni, ka mūsu ekspozīcijā ir tāds retums, rādām to saviem skolēniem un viesiem un esam bezgala pateicīgi, ka uz izstādes laiku to mums ir aizdevis viens no lielākajiem Ikšķiles grāmatu draugiem - mākslinieks Valdis Villerušs. Esam muzejā no viņa arī jau agrāk saņēmuši gan grāmatas, gan citus materiālus, arī stāstus par grāmatu tapšanu. Cienījamais mākslas profesors ir biežs viesis skolā - gan kā vectēvs saviem mazbērniem, gan kā lietpratīgs mākslas un grāmatu pazinējs un lektors, gan kā Ikšķiles patriots. Tādi cilvēki glabā un sargā pagātni un tās vērtīgākās mantas un saudzīgi nodod nākamajām paaudzēm. Mūsdienās, kad par visu jāmaksā, mūsu Ikšķiles ievērojamie mākslas ļaudis ar prieku nāk uz skolu un dalās savās atziņās un gudrībās. Un tā tas notiek bieži. Paldies! Lai dzīvo laba parauga spēks!

Tā arī šoreiz cienījamais mākslas profesors mūsu vidusskolēniem muzejā interesanti pastāstīja par eposa dažādajiem izdevumiem, vairāk uzmanības veltot grāmatu tapšanai, ilustrācijām, runāja par to nozīmi.

Pasākumā ar stāstu piedalījās arī ikšķiliete, mākslas vēsturniece un pedagoģe, Lija Karlova un muzejam uzdāvināja grāmatu - A. Pumpurs "Kopoti raksti" 1. sējumu, tapušu 1905.g. Sanktpēterburgā A. Gulbja apgādā. Viņa atcerējās atmodas sākuma gadus, kad A. Pumpura svētkus svinējām īpaši priecīgi, iedrīkstoties ļaut lepni plīvot Latvijas sarkanbaltsarkanajiem karogiem. Lija Karlova ir aktīva skolas muzeja atbalstītāja un pat šīs izstādes rosinātāja. Paldies viņai!

Vienmēr muzeja lielākos pasākumos piedalās un palīdz sameklēt materiālus arī Ikšķiles pilsētas bibliotekāres, īpaši V.Sproģe, M. Reizniece un A. Smirnova, arī skolas bibliotekāre A. Siliņa. Var teikt, ka tā ir mūsu kopēja interese - parādīt, mācīt, virzīt, lai mūsu izglītojamo un arī vecāku redzesloks paplašinātos, izmantojot visu, ko var atrast arī muzejā un bibliotēkās. Strādājam vienoti.

125 gadu laikā mūsu Latvijā ir izaugušas daudzas paaudzes, un katrā skolā visos laikos viens no galvenajiem lasāmajiem darbiem ir bijis Andreja Pumpura ''Lāčplēsis'' -daiļdarbs, kurā var smelties un mācīties gan folkloru un tautas mīlestību, gan vēsturi un ģeogrāfiju, gan iepazīt monumentālu varoni, kurā apvienoti visas tautas centieni un spēks cīņai par brīvību. Arī mūsdienās to lasa un stundās analizē 9. klases skolēni..

Lāčplēša spēks un dzimtenes mīlestība mums vajadzīga ik dienu. Arī šoruden mēs savā skolā to atcerēsimies, pošoties Lāčplēša dienai, kurā ne tikai godinām kritušos varoņus brāļu kapos, bet arī vērojam savu audzēkņu - stiprinieku - spēku Lāčauša cīņās. Un tad pēc nedēļas jau svinēsim savas neatkarīgās Latvijas 95. gadskārtu.

Tādēļ uzskatām, ka šiem lielajiem tautas svētkiem jātuvojas pakāpeniski - ar Latvijai un Ikšķilei veltītajiem pantiem Dzejas dienās, ar A. Pumpuram un viņa eposam veltītu ekspozīciju skolas muzejā.

Ekspozīcija muzejā būs apskatāma līdz pat Lāčplēša dienai.

Ikšķiles vidusskolas muzeja pedagoģe A. Indāne