Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Arhīvs

Latviešu valodas nedēļa
2012-01-27

Latviešu valodas nedēļa sākumskolā

     Latviešu valodas nedēļas ietvaros no 23.01.-27.01. sākumskolā risinājās dažādas aktivitātes un pasākumi saistīti ar latviešu valodu.

     Latviešu valodas nedēļu caurvija alfabēta tēma, jo katra valoda sākas ar skaņu, burtu.

                                  

Pirmdienā sākumskolas skolēni iepazinās ar multfilmu „Joka pēc alfabēts”, klausījās fragmentiņus no burtu pasakām, ar mākslinieka V. Villeruša palīdzību, ieskatījās alfabēta un Ābeces vēsturē. Nedēļas laikā skolēni tika aicināti apmeklēt Ābeču izstādi skolas muzejā. Katra klase saņēma uzdevumu sarakstu, kuri veicami konkrētā dienā: tajos ietilpa glītrakstīšana, radošā darba „Mans burts” sacerēšana, mīklu minēšana, „āķīgu” uzdevumu izpilde, burtu monogrammas zīmēšana .

      26.janvāris bija latviešu valodas olimpiādes diena.

     Visu aktivitāšu laikā tika vērtēti, čaklākie, radošākie, zinošākie klašu skolēni un, tie tika arī apbalvoti latviešu valodas nedēļai beidzoties.

Santa Kamša