Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Arhīvs

Nauda
2013-12-03

Aktuāla izstāde skolas muzejā

Tuvojas gadu mija, iededzam Adventes vainagus un pilsētu egles, gatavojamies Ziemassvētkiem.

Taču mēs, Latvijas cilvēki, šogad daudz domājam arī par naudu. Citās gadu mijās prātus nodarbināja vien vēlme, kaut naudiņas nākamajā gadā būtu vairāk mūsu maciņos, taču šogad , visi to jau zinām, pārejam uz eiro naudu, atvadāmies no saviem mīļajiem, skaistajiem latiem, vien varam tos sev atstāt ģimenē kā dārgu piemiņu.

Sakarā ar naudas maiņu arī skolas muzejā nolēmām šīs atvadas no Latvijas lata padarīt emocionālākas un izveidot izstādi par naudas vēsturi Latvijā. Kur vēl mācīties šīs katram tik svarīgās lietas kā skolā? Un, izrādās, ka materiāls sanāca tik bagātīgs, ka to var izmantot pat mācību stundās. Tā vēstures un ekonomikas stundas pat var notikt muzejā, jo ar monētu un banknošu, izdotu dažādos laikos un dažādās zemēs, palīdzību var skaidrot arī valstu politisko un ekonomisko situāciju, arī Latvijas tālaika situāciju.

Tā 2. decembra rītā plkst. 8. 40. skolas muzejā pulcējāmies, lai atklātu izstādi "Nauda Latvijā". Izstādes galvenās kolekcijas autors - ikšķilietis Roberts Kulpe, skolai jau izsenis tuvs cilvēks (dzīvesbiedre Ilze Kulpe bijusi ilggadēja skolas pedagoģe un direktora v. mācību darbā ). Arī pats kolekcionārs strādājis par galdniecības pedagogu Rīgā, taču ar savu vērīgo aci uzmanīgi fiksējis notikumus apkārt un vācis par tiem liecības. Tā radušies arī daudzie lietiskie materiāli bagātīgajai izstādei par Dziesmusvētkiem, kuru pagājušajā vasarā skatījāmies Ikšķiles luterāņu baznīcā, arī par naudu.

Par naudu Kulpes kungam ir radusies interese jau skolas gados, kā viņš teica izstādes atklāšanā, jo katra jauna naudas maiņa likusi aizdomāties, kāpēc tas tā un kā būs tālāk. Tā īsti viņš nodevies naudas vākšanai pusmūžā, kad parādījis saviem skolas puikām, kas viņam savākts, nereti iekārdinājis arī tos uz krāšanu, pat samainījis ar tiem neesošās naudiņas. Interese augusi, tā aizņēmusi diezgan lielu laiku un arī naudu, jo eksponātu iegāde ir par naudu. Lai varētu naudiņu klasificēt un attiecīgi sakārtot, Roberts pats speciāli šim nolūkam pircis un veidojis albūmus, gudrojis monētām speciālas plastmasas kabatiņas. Bet tas ir tik laika ietilpīgs darbs! Tas ir laiks , kurš kādreiz varbūt atņemts ģimenei, citiem vaļaspriekiem. Darbs, kurš veikts pēc sirds aicinājuma.

Tagad Robertam ir vairāki prāvi naudas albūmi gan par naudu Latvijā, gan pasaulē. Mēs skolā esam izlikuši apskatei tikai Latvijā lietoto naudu, bet kolekcionāram ir vēlēšanās kādreiz parādīt Ikšķiles sabiedrībai arī visu savu kolekciju. Tas tak ir kolekcionāra prieka avots, to varu droši teikt, redzot, kā stāstot par savu kolekciju, viņam mirdz acis, kāds prieks un gandarījums pārņem viedo krājēju. Savāktā naudiņu kolekcija ir manta, kuru varēs prātīgi izmantot gan mūsu skolas bērni, gan Roberta paša mazbērni, lai veidotu priekšstatu par savu valsti, par tās dažādajiem attīstības posmiem. Kāds prieks un lepnums bija saskatāms Roberta mazdēla Olivera acīs, kad viņš jau pagājušonedēļ, kad tikai kārtojām izstādi, uz muzeju bija atnācis ar kādu savu klasesbiedru un teica: ''To naudiņu ir sakrājis mans vectēvs."Tas ir tas augstākais novērtējums.

No folkloras esam dzirdējuši par tādām senām naudiņām kā šiliņi, vērdiņi, dālderi, graši, dukāti, ko bērni mūsdienās nepazīst. K. Skalbes pasakā par vērdiņu lasām, kā pirtnieks Ansis kļūst bagāts ar brīnumvērdiņa palīdzību. Izrādās, ka vērdiņus 1573. g. kala arī tepat netālu no Ikšķiles - Dolē - toreizējā Pārdaugavas hercogistē.

Par zelta dukātiem un sudraba dālderiem arī uzzinām tautasdziesmās 
" Pērc , tautieti, ko vajaga,

Man saktītes nevajaga:

Man pašai mātes sakta,

Mātes kakla dālderīši."

Latvijā pazīstami arī vēl daudzu citu naudiņu nosaukumi, piem.: ēres,ārtingi,timfi, orti, arī plākšņu nauda, markas, ostrubļi, rubļi un lati. Kāda vara nāca, tāda nauda mainījās.

Un tagad gaidām eiro, par ko paši esam vienojušies, ka tas būs mums piemērotāks, ekonomiski un politiski izdevīgāks maksāšanas līdzeklis.

Par visām šīm naudiņām var uzzināt muzejā ( sk. muzeja darba laiku) līdz 20. 12. 
Muzeja pedagoģe Anna Indāne