Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

ERASMUS + Programma

Mūsu skolā šogad darbosies brīvprātīgā no Azerbaidžānas
2019-09-16

Hello, Latvia! My name is Lala Ismayilova and I am from Azerbaijan.

I am a volunteer of ESC (European Solidarity Corps) and I am going to work from September to the end of June at Ikšķiles vidusskola. I would like to give some information about myself. Well, I graduated faculty of Oriental studies at Baku State University. Then, I got my master degree as well. But I always wanted to be a part of international environment, so I went to Poland to study as an Erasmus student. After going back my country I decided to work voluntary in my free time, because helping others makes me happy and I feel myself useful. Then I started to enjoy to work voluntary and looked for opportunities in other countries. I went to Hungary to work as a volunteer and I had great time there. Now I am in Latvia. Although it is not even a week I am here, I already enjoy everything. I want to have a lot of Latvian friends and learn a lot about Latvian culture. I would be also very happy to share with you my culture and traditions.

All in all, I have lots of expectations from Latvia. I strongly believe that I will share my knowledge and I will get new skills. I look forward to meet all of you!

 

Sveika, Latvija! Mans vārds ir Lala Ismayilova, un es esmu no Azerbaidžānas.

Esmu ESC (European Solidarity Corps) brīvprātīgā un no septembra līdz jūnija beigām strādāšu Ikšķiles vidusskolā. Es vēlētos nedaudz pastāstīt par sevi. Es pabeidzu Austrumu studijas Baku Valsts universitātē. Pēc tam ieguvu arī maģistra grādu. Es vienmēr esmu gribējusi būt daļa no starptautiskās vides, tāpēc devos uz Poliju, lai studētu kā Erasmus studente. Pēc atgriešanās savā valstī, es nolēmu brīvajā laikā strādāt kā brīvprātīgā, jo, palīdzot citiem, es jūtos laimīga un noderīga. Brīvprātīgais darbs man iepatikās un es sāku meklēt iespējas citās valstīs. Es devos uz Ungāriju, lai strādātu par brīvprātīgo, un pavadīju tur lielisku laiku. Tagad esmu Latvijā. Lai arī nav pagājusi pat nedēļa, kad esmu šeit, es jau visu izbaudu. Es vēlētos Latvijā iegūt daudz jaunu draugu un vairāk uzzināt par latviešu kultūru. Es arī ļoti labprāt dalītos ar Jums savā kultūrā un tradīcijās.

Es daudz sagaidu no Latvijas! Esmu pārliecināta, ka varēšu dalīties ar savām zināšanām, kā arī iegūšu jaunas prasmes. Es ļoti ceru satikt Jūs visus!

 

Projekts “Vienots atbalstam” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācijas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbilstību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.