Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Izstādes un jaunumi muzejā

Atceramies 1991. gada janvāra barikādes
2020-01-16

 Jau par tradīciju tapis pasākums – veidot ekspozīciju janvāra barikāžu atcerei  skolas muzejā. Pagājuši jau 29 gadi, kopš tā trauksmainā janvāra notikumiem, bet ar katru gadu skolas muzeja krātuvē ienāk arvien jauni un nedzirdēti stāsti un atmiņas, arī fotogrāfijas par latviešu dziesmotās revolūcijas kulminācijas dienām.

Ar katru gadu nāk klāt daudz 1. klašu bērnu, kuriem tie baigie janvāra notikumi ir dziļa vēsture. Tā ekspozīcija muzejā kļuvusi vajadzīga un izglītojoša. Šogad vēl ekspozīcijai pievienotas 10. klases skolēnu literārās asociācijas – radoši darbiņi literatūrā ( sk. Zane Bēķe ) par barikāžu tēmu.

Ekspozīcijas centrā ir liels papīra rullis, kurā esam ierakstījuši to skolas darbinieku un pedagogu vārdus, kuri bija Rīgas sargu vidū. Skolēni var ierakstīt arī savu vecāku un vecvecāku vārdus, kuri toreiz sargāja kādu objektu. Jūtams, ka skolēni mājās runā ar vecākiem par 1991. gada janvāri, jo katru dienu ienāk muzejā ierakstīt mūsu rullī ziņas par saviem tuviniekiem.

Vairāki ikšķilieši ir saņēmuši par varonību janvāra barikādēs piemiņas medaļas. Arī tās var apskatīt un pataustīt rokās. Pēc ekskursijas muzejā bērni saņem mājas uzdevumu: noskaidrot, kuri no ģimenes locekļiem ir piedalījušies barikādēs, ko par to var pastāstīt. Tā arī muzejam rodas papildus materiāli.

Esmu izlikusi ekspozīcijā arī 2 ikšķiliešu  - Roberta Jansona un Vitauta Mihalovska fotogrāfijas. Viņi paši bija aktīvi sargi barikādēs un ir fiksējuši bildēs to dienu notikumus.  Īpaši Roberta Jansona bildēs redzam daudzus ikšķiliešus; kādai fotogrāfijai dots virsraksts “ Ikšķiles ciemata Izlases pulks”; darbība notiek pie televīzijas torņa.

Ekspozīcija muzejā būs apskatāma līdz janvāra beigām.

Ikšķiles vidusskolas muzeja pedagoģe A. Indāne