Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Izstādes un jaunumi muzejā

Jauna ekspozīcija par Ikšķiles vēsturi – dāvana Ikšķilei 835. gadadienā
2020-11-03

Atzīmējot Ikšķiles 835. gadadienu, arī mūsu skolas muzejā izveidota jauna ekspozīcija – stendi, kuros īsumā  atspoguļota mūsu novada attīstības vēsture no 9. gadsimta līdz mūsdienām.

Stendos gan teksti, gan fotogrāfijas vēsta par pašiem svarīgākajiem faktiem un objektiem, par ievērojamām personībām Ikšķiles novadā, tā ir it kā Ikšķiles vēstures ābece, kuru nevar nezināt.

Atradīsim vēstījumu gan par baznīcām, gan muižām, gan ceļiem, gan notikumiem, gan slaveniem cilvēkiem  laiku griežos.

Stendi ar šādu vēstījumu īpaši interesanti visiem ikšķiliešiem: gan tiem, kuri nupat te ienākuši dzīvot no citurienes, gan skolēniem, kuri Ikšķiles vēsturi tik labi nezina, gan mūsu jaunajiem pedagogiem. Un vēl – mēs dzīvojam tik interesantā vietā, kur notiek un ir notikuši tik daudzi Ikšķilei un Latvijai svarīgi notikumi; vietā, kur ir dzīvojuši un tagad dzīvo tik interesanti un talantīgi ļaudis, par kuriem  runā ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, kuri ir darījuši mūsu novadu un valsti slavenu. 

Tā kā muzeja telpas ir šauras, tad stendi atradīsies 2. stāvā gaitenī pie sienas un tos varēs apskatīt katrs jebkurā viņam piemērotā laikā. Mēs - stendu veidotāji – mākslas skolotāja Iveta Bernāne, vēstures skolotāja Elita Serafimoviča un muzeja pedagoģe Anna Indāne – vēlamies uzsvērt, ka lepojamies ar to, ka dzīvojam tik skaistā un vēsturiski nozīmīgā novadā. Gribam, lai par to uzzina vairāk arī mūsu skolēni un viņu vecāki.

Muzeja pedagoģe Anna Indāne