Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Izstādes un jaunumi muzejā

No skolotāja Andra Jaunberga atvadoties…
2020-05-18

 Esam saņēmuši skumju ziņu – no mums aizgājis skolotājs Andris Jaunbergs. Cilvēks, kurš mūsu skolā ielika informātikas pamatus, atnāca strādāt tad, kad tikai sākām ielauzīties tajā pasaulē, bez kuras tagad neiztiktu. Mācīja gan skolēnus, gan skolotājus, nenogurstoši atkārtoja jau reiz teikto, papildinot ar kādu humora devu. Tā bija laime un pārdzīvojums – runāt ar Andri. Viņš visu pārzināja, nekad neatteica palīdzēt, palika skolā līdz vēlam vakaram, piedalījās pasākumos.

Man ar skolotāju visbiežāk iznāca tikties, kopā ar redakcijas locekļiem veidojot skolas avīzi  “Skolas Ziņas”. Rādot un mācot jaunajiem datoriķiem iemaņas, viņš nerunāja gausi, bet papildināja stāstījumu ar īpatnēju humora devu un pat ar gabaliņiem no operu ārijām.

Esmu atvērusi “Skolas Ziņu” 2004. gada maija numuru, kur toreiz 12. klases skolniece Aiva Stauža ir uzrakstījusi garu interviju ar skolotāju Jaunbergu. To darīt Aivu laikam bija pamudinājis fakts, ka pedagogs Andris bija uzrakstījis stāstu par Tomu Bindi, kuru 12. klase iestudēja žetonu vakaram. Kā tā? Ne literatūras, bet informātikas un fizikas skolotājs. Viņš visu varēja. Andris Jaunbergs nekautrējās pensijas gados pastrādāt arī Ikšķiles skolā un mācīt informātikas lietas, taču pa īstam viņu var saukt par zinātnieku, kuram tuva bija ne tikai matemātikas, informātikas, fizikas pasaule, bet arī literatūra un māksla.  Avīzē “Skolas Ziņas” savam rakstam   autore Aiva Stauža  likusi  virsrakstu “No Sibīrijas uz pili”. !949. gada deportācijā Andra ģimene izvesta uz Sibīriju ( par šo laiku muzejā atstātas atmiņas “Daudzi mazi stāstiņi”), Latvijā  atgriezušies divatā ar māti 1956. gadā. Dzīvojuši Stāmerienes pilī, kur mātei, tehnikuma darbiniecei, iedots dzīvoklītis. Stāmerienes pilī ir atradusies arī bibliotēka, kuras grāmatas ir bijušas līdzeklis, kā iepazīt pasauli, kā pašmācības ceļā apgūt pat mūziku, iemācīties spēlēt  akordeonu.

Andris Jaunbergs mācījies Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, jo izvēlējies noskaidrot likumsakarības par lietām, “ko nevar redzēt”. Strādājis LU Cietvielu fizikas institūtā ar pirmajiem grafiskajiem displejiem Latvijā. Dziedājis universitātes korī Juventus”. Mīlestību uz mūziku viņam radījusi Stāmerienes pils bibliotēkā atrastā  Utkina un Krasinskas grāmata “ Mūzikas elementārā teorija”.

Kad avīzes raksta nobeigumā Aiva jautā, vai skolotājs domā uzrakstīt un publicēt kādu darbu, viņš atbild:” Gribētos uzrakstīt kaut ko tādu, ko puikas varētu lasīt un mācīties patstāvīgi. Uz daiļliteratūru gan nestūrēju. Esmu rakstījis populārzinātniskajam žurnālam “Terra” par astronomiju, moderno mikroskopiju, datoriku. Interneta laikmetā grāmatas forma nepavisam nav obligāta; kad skolai būs sava mājas lapa, visus rakstījumus varēs publicēt tajā”.

Muzeja pedagogs Anna Indāne

Raksts no 2004.gada Skolas ziņu maija izdevuma