Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Izstādes un jaunumi muzejā

Skolas muzejā izstāde” Dzeja un dzejnieki Ikšķilē laiku lokos”
2019-09-20

 Jau tradicionāli katru gadu septembrī mūsu skolā tiek atzīmētas Dzejas dienas. Šogad pasākums  notika 12.09. vakarā  Ozoliņa parka estrādē, lai tajā dalību varētu ņemt arī visi ikšķilieši un viesi, kuriem tas interesē.

Bija uzaicināti arī augsti ciemiņi – šāgada Dzintara Soduma prēmijas laureāti Andris Akmentiņš un Contra. Protams, savus dzejoļus runāja arī  mūsu skolas esošie un bijušie skolēni.

Kā parasti, skolas  muzejā šim pasākumam par godu jau 9. 09. tika atklāta ekspozīcija ‘Dzeja un dzejnieki Ikšķilē laiku lokos”. Var apskatīt fotogrāfijas un materiālus gan par Ikšķiles ievērojamajiem dzejniekiem Jāni un Egilu Plaužiem, gan mūsdienu poētiem - Roaldu Dobrovenski, Veltu Kaltiņu, Liānu Langu un rakstnieci Noru Ikstenu. Izstādē atradīsiet arī lādīti ar Dzintara Soduma dažām personīgajām lietām.

Protams, muzejā ir redzami un izlasāmi arī mūsu pašu skolēnu labākie dzejas darbiņi. Par  ikšķiliešu interesi uz dzeju un draudzību ar dzejniekiem stāsta arī afišas un fotogrāfijas no skolas vēstures agrākiem posmiem, kad katru septembri gaidījām ciemos vai nu Egilu Plaudi, Andri Akmentiņu, Ronaldu Briedi, vai kādu citu vārda mākslinieku.

Muzejā skolēni var pastrādāt arī literārajās  dzejas darbnīcās, var atstāt  savus sacerētos dzejoļus.

Ekspozīciju varēs apskatīt līdz 12. 10.

Foto no ekspozīcijas aplūkojami šeit.

Ieskats Dzejas vakara pasākumā skolas galerijā.