Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Izstādes un jaunumi muzejā

Sveicam Noru Ikstenu dzimšanas dienā!
2019-10-15

 Tas bija 1984. gads, kad Ikšķiles pamatskolas 8.c klasi beidza Nora Rubene. Klases audzinātāja tai klasei bija pieredzējusī un slavenā mājturības skolotāja Maija Marksa, kura savus audzēkņus bieži veda uz teātri, muzejiem un ekskursijās. Noras klasei bija pašas Maijas Marksas iesauka – ”aktrišu” klase, jo īpaši meitenes bija sevišķi aktīvas, viņām it kā nepietika tikai ar mācību stundām vien.  Atceros, ka klasē tika iestudētas ludziņas, viena no tām bija “Mazā raganiņa”, ar kuru, šķiet, viņi brauca vēl uz kaimiņu skolām viesizrādēs. Klasē mācījās arī Ilze Purmaliete, tagad dziedātāja Laila Ilze Purmaliete; viņas ar Noru bija draudzenes, sēdēja vienā solā.

 Tas vēl bija padomju laiks, par savu skolas dzīvi tad Nora ir uzrakstījusi arī savā slavenajā romānā “ Mātes piens”, raksturojot gan tā laika dzīves un skolas aktualitātes, gan aprakstot arī skolas dzīves epizodes, piemēram, darbu kolhoza biešu un burkānu laukos, pionieru organizācijas pasākumus, mācību stundas un starpbrīžus skolā, obligāto piena dzeršanu skolas ēdnīcā, latviešu valodas eksāmena norisi un citas. Pirmo reizi, lasot “Mātes pienu”, tā vien likās, ka tūlīt, tūlīt autore minēs arī kādu skolotāja vārdu vai uzvārdu, jo grāmatā minētās epizodes skolā tā arī notika , tikai varbūt vairāk saasinātā skatījumā autore tās rāda lasītājam.

 Jā, vai toreiz, kad mācījām šo Noras 8.c klasi, varējām nojaust, ka enerģiskā Nora Rubene būs kādreiz slavena rakstniece? Atbildēšu tā, ka skolotāji, mācot un audzinot, vienmēr un visiem vēl sasniegt pašus augstākos apvāršņus, bet rezultāts ir viņu pašu rokās. Dažiem izdodas, un par to ir liels prieks. Arī mums, Ikšķiles vidusskolas pedagogiem, kuri mācījuši tagad slaveno rakstnieci, ir neizsakāmi patīkami, ka mūsu kādreizējā skolniece tagad ir slavena rakstniece, pazīstama teju vai visā pasaulē, bet mums Ikšķilē – savējā. Mūsu lepnums.

 Skolas muzejā ir izveidota ekspozīcija, veltīta rakstniecei. Arī bibliotēkā goda vietā izliktas Noras Ikstenas grāmatas, kuru skaits jau krietni liels.

 15. oktobrī Norai Ikstenai apaļa jubileja. Sveicam un vēlam veiksmi dzīvē un radošas idejas nākamajiem garadarbiem!

Ikšķiles vidusskolas muzeja pedagoģe Anna Indāne