Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Izstādes un jaunumi muzejā

Zentai Ērglei - 100!
2020-12-16

Ja rakstniece Zenta Ērgle vēl būtu starp mums, esmu pārliecināta, ka šajos apaļajos viņas dzīves šūpuļsvētkos mūsu skolas kolektīvs un visa Ikšķile  sirsnīgi sveiktu viņu.  Tā mēs darījām rakstnieces dzīves laikā, kad ziemas mēnešos viņa pārcēlās no Ikšķiles mājas uz Rīgas dzīvokli. Atceros, kad man kā jaunākajai literatūras skolotājai bija uzticēts no skolas kopā ar dažiem čaklākajiem lasītājiem braukt ciemos uz Rīgu pie rakstnieces un nogādāt viņai dāvanu, tās bija cieņpilnas un neaizmirstamas tikšanās reizes.

Bija 70. gadu beigas un 80. gadi, kad katrs skolas bērns bija lasījis gan “Mūsu sētas bērnus”, gan “Tā tik bija vasara”, gan “Esmu dzimis neveiksminieks”, gan “Uno un trīs musketieri” un citas grāmatas. Tās patika gan zēniem, gan meitenēm, tās pat naktī zem segas lasīja gan mācību teicamnieki, gan ne tik čaklie; par tām skolas starpbrīžos pārrunāja ar klases biedriem, mācījās un lasīja literatūras stundās, organizēja literārās tiesas, rakstīja vēstules grāmatu varoņiem un pašai rakstniecei. Tā ka rakstniece dzīvoja mūsu ciematā, drošākie bērni pat uzrunāja viņu, satikuši uz ielas, un sveicienam sekoja dažreiz nepacietīgs jautājums, vai Zenta Ērgle domā turpināt izlasītās  grāmatas varoņu dzīvesstāstus. Mūsu vidū dzīvoja pati brīnišķīgo grāmatu autore – mūsējā.

  Toreiz mūsu skolā svētku reizēs bieži ciemojās iemīļotā rakstniece; rādījām viņas grāmatu fragmentu iestudējumus, interesējāmies, kā viņai izdodas uzrakstīt tik īsti par mūsu bērnu blēņām, nedarbiem, sapņiem par mīlestību, labiem darbiem un citām lietām, lūdzām pat vērtēt skolēnu literāros jaundarbus. No šīsdienas skatoties, varētu likties, ka pat izmantojām viņu pārlieku, bet mums bija prieks, ka mums blakus ciematā dzīvo toreiz pati izcilākā Latvijas bērnu rakstniece un mēs ar viņu varam satikties un parunāties. Bija dažas reizes, kad pie mums skolā ieradās reizē 2 rakstnieces– Zenta Ērgle un Margarita Stāraste, jo māksliniece Stāraste bija rakstnieces Z.Ērgles draudzene un viņai patika ciemoties Ikšķilē. Skolas muzejā Viesu grāmatā var atrast abu autoru jaukus ierakstus un vēlējumus skolai, pat M. Stārastes kāda zīļuka zīmējumu. Muzeja materiālos ir liecības par to, ka rakstniece Zenta Ērgle pat rādījusi diapozitīvus skolēniem par savu ceļojumu iespaidiem. Kāds prieks toreiz bija skatīties Āfrikas skatus bērniem , kuri nekur tālāk par Latvijas un Padomju Savienības robežām nevarēja izbraukt!

 Tāpat ir saglabājies liels, krāsains plakātveidīgs apsveikums mīļajai rakstniecei dzimšanas dienā 1980. gada 22. decembrī ( rakstnieces dzimšanas diena  - 23. decembris).

 Tajā ir rindas:

“ Mīļā rakstniece!

Mēs – Ikšķiles astoņgadīgās skolas skolēni un skolotāji – ar nepacietību gaidām katru jūsu grāmatu, jo Jūs rakstāt tā, kā mums ir vajadzīgs, un par to, kas mums ir vajadzīgs. Mēs dzīvojam līdzi Jūsu grāmatu varoņiem viņu interesantajās gaitās un lepojamies, ka Jūs esat mūsu ciema iedzīvotāja.”

No tā laika ir pagājuši 40 gadi, rakstniece pārcēlusies mūžības ceļos, bet, ejot garām viņas Ikšķiles mājai, nevar neatcerēties tās reizes, kad redzēju viņu paveram ceriņu ieskautos mājas zaļos koka vārtiņus un izejam pa tiem, lai dotos uz staciju braucienam uz Rīgu vai ceļā uz veikalu, vai pastaigā pa Ikšķili. Tāpat ir piedzīvoti skaisti brīži, ciemojoties viņas dārzā, nobaudot ābolus un klausoties, no kura ceļojuma viņa ir atvedusi vienu vai otru sava dārza augu.

 Vēl ir daudz ikšķiliešu, kuri atceras Zentu Ērgli gan kā Ikšķiles iedzīvotāju, gan kā arhitekti, kura projektējusi Ikšķiles ciemata apbūvi un devusi ielām nosaukumus, gan kā rakstnieci. Un ir arī bērni, kuriem interesē rakstnieces grāmatas un to varoņu gaitas.

Sūtot apaļās dzimšanas dienas sveicienus rakstniecei aizsaules ceļos, sakām paldies, ka viņa ir dzīvojusi mūsu Ikšķilē un atstājusi bagāti iestaigātas pēdas, ka varam lepoties ar to, ka vēl lasām un pārlasām viņas grāmatas. Varam arī pavēstīt, ka Ikšķilē tagad dzīvo vairāki slaveni rakstnieki un mākslinieki, daži pat izauguši un izveidojušies no mūsu pašu Ikšķiles vidus; viņai tagad te būtu ar ko pārrunāt savas literārās ieceres, dalīties iespaidos.

Skolas muzejā izveidota rakstnieces Zentas Ērgles jubilejai veltīta ekspozīcija. Žēl, ka dzīvojam pandēmijas apstākļos, jo slavenās rakstnieces jubileju bija iecerēts svinēt daudz plašāk. Varbūt pavasarī Muzeja naktī, kad pandēmija būs beigusies, varēsim tikties gan skolā, gan muzejā un iepazīties tuvāk ar ekspozīciju, arī noskatīties literāro uzvedumu, ko gatavo Ikšķiles vidusskolas skolēnu teātris par godu rakstnieces Zentas Ērgles 100. jubilejai  - attālinātu literāru dramatizējumu ”Lietas, kas glabā atmiņas” (teātra skolotāja  Zane Bēķe), izmantojot gan rakstnieces atmiņu grāmatu “Pāri gadiem bērnības zemē”, gan stāstot par lietām, kuras pašiem dalībniekiem ir nozīmīgas, mantotas no tuviem cilvēkiem.

Muzeja padagogs Anna Indāne

Daži foto no skolas muzeja krājumiem, kur rakstniece Zenta Ērgle astoņdesmitajos gados ciemojas Ikšķiles vidusskolā: