Aktuāli!

Sakarā ar valdības pieņemto lēmumu, 29.maijā stundas nenotiek!

EKSĀMENI NOTIEK!!!

Vēlam veiksmi!

Jaunumi

Aicinām pievienoties skolotāju kolektīvam datorikas pedagogu
2023-05-19

Informācija par datorikas skolotāja vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku

Darba laiks: nepilna slodze

Darba alga: no 1245.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + veselības apdrošināšanas polise

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot datorikas stundas pamatskolas klasēs;
  • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
  • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

  • Izglītība tālākizglītība  atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
    pilnveides kārtību”; 
  • Var būt pēdējo gadu students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
  • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
  • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Vakancei” līdz 2023.gada 19.jūnijam (ieskaitot):

  • uz e-pastu: solvita.zirne@ogresnovads.lv

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktora p.i. Solvita Zirne