Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Atgādinājums un papildus informācija par e-kartēm
2016-02-22

Informējam, ka piektajās klasēs ieviestās e-kartes ar šā gada martu tiks ieviestas arī pārējās Ikšķiles vidusskolas klasēs (izņemot 1.-4.klases un 9. un 12.klasi). Lai nerastos aizķeršanās naudas pārskaitīšanai e-kartē lūdzam vecākus korekti ievadīt visus maksājuma datus.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

  1.  bērna vārds,  uzvārds;
  2.  bērna personas kods;
  3.  bērna klase (piem., 5 d);
  4.  informācija: ēdnīcas kartes papildināšana.

Tāpat vēršam vecāku uzmanību, ka turpmāk iemaksa ir jāveic citā kontā: A/S “SEB banka”; kods: UNLALV2X, konta nr.: LV89UNLA0050016278274.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar e-kartes darbību,  lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 264626 26 462610(Skolas direktors).

Česlavs Batņa

Ikšķiles vidusskolas direktors