Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

E-karšu konta numurs
2016-09-12

Lūdzam vecākus pievērst uzmanību, ka naudas iemaksai e-kartēs kopš 1.septembra  ir mainīts konta numurs. Lai norēķinātos ar e-karti, audzēkņu vecākiem ir jāieskaita nauda Ikšķiles novada pašvaldības kontā: A/S “SEB banka”; kods: UNLALV2X, konta nr.: LV89UNLA0050016278274. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

     bērna vārds  uzvārds;
     bērna personas kods;
     bērna klase (piem., 5 d);
     informācija: ēdnīcas kartes papildināšana

Informāciju būtu vēlams ievadīt bez pieturzīmēm (komatiem, punktiem).

Piemēram: VĀRDS UZVĀRDS 010101-01010  5 D ĒDNĪCAS KARTES PAPILDINĀŠANA