Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Grozījumi "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā"
2016-01-04

Informējam ka ar 2016.gada 4.janvāri ir veikti grozījumi Ikšķiles vidusskolas iekšējos noteikumos "Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība". 

Kārtībā ir veikti grozījumi, kas sastīti ar vērtēšanu sporta stundās.  Ir izmainīts kārtības 50.punkts un tā ir papildināta ar 1.pielikumu.

Ar "Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību" un tajā veiktajiem grozījumiem Jūs varat iepazīties sadaļā "Skolas noteikumi" vai spiežot šeit.