Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

Jaunumi

Ikšķiles vidusskola izsludina speciālās izglītības pedagoga vakanci.
2020-06-11

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus uz speciālās izglītības pedagoga vakanci

Informācija par speciālās izglītības pedagoga vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 40 stundas nedēļā

Darba alga: līdz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) mācību programmu pamatskolā;
  • Sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju, klasesaudzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas darbinieku) un vadību analizēt skolēnu mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai;
  • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • Citi ar darba specifiku saistītie pienākumi.

Prasības:

  • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • Alternatīvo mācību metožu pārzināšana (Montessori un/vai citas starptautiski atzītas mācību metodes);
  • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
  • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Speciālās izglītības pedagoga vakancei” līdz 2020.gada 15.jūlijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.