Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Jaunumi

Informācija 1.klašu vecākiem!
2016-09-26

Šobrīd ir novērota situācija, ka pirmklasnieku vecāki (vecvecāki) pulcējas pie klasēm, kur paralēli notiek mācību stundas vecāko klašu skolēniem, līdz ar to rodas situācijas,  kad notiek dažādas nesaprašanās vecāku (vecvecāku) un skolas darbinieku starpā.

Lai  skolā netraucētu mācību procesu, uzturētu tīrību un kārtību Ikšķiles vidusskola lūdz 1.klašu vecākus (vecvecākus) pēc stundām  sagaidīt savus bērnus  lejas vestibilā pie garderobēm vai ārpusē. Ja kāda bērna vecāki (vecvecāki) nāk pie skolotāja vai pēc bērna pagarinātajā grupā, ar kuru nav sarunāts laiks, kad bērns gaida vecākus- vecāki dežurantam pasaka, ka ir konkrētās klases skolēna vecāki (vecvecāki) un dodas pakaļ bērnam.

Šī nav jaunā kārtība vai noteikumi, bet tikai lūgums no skolas puses.

Tāpat būtu lūgums vecākiem elektroniski (e-klasē) pieteikt vizītes pie klašu audzinātājiem, saskaņojot ar tiem laiku!

Paldies par sapratni!