Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Informācija par e-kartēm
2016-08-27

Informējam, ka arī turpmāk Ikšķiles vidusskolas ēdnīcā par ēdināšanas pakalpojumiem 5.-12.klašu skolēni varēs norēķināties ar e-kartēm. Tiem audzēkņiem, kuriem bija valsts mērķdotācijas atlikums no iepriekšējā mācību pusgada,kad tika piešķirtas brīvpusdienas 5.-9.klašu  skolēniem, tika ieskaitīts atpakaļ Valsts kasē.

Lai norēķinātos ar e-karti, audzēkņu vecākiem ir jāieskaita nauda Ikšķiles novada pašvaldības kontā: A/S “SEB banka”; kods: UNLALV2X, konta nr.: LV89UNLA0050016278274. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

  1.  bērna vārds,  uzvārds;
  2.  bērna personas kods;
  3.  bērna klase (piem., 5 d);
  4.  informācija: ēdnīcas kartes papildināšana

E-karte būs Ikšķiles vidusskolas īpašums, un  par tās lietošanu skola slēdz vienošanos ar audzēkņa vecākiem.  E-karte darbojas arī kā skolēnu apliecība.

Tiem skolēniem,  kuriem jau ir e-karte, tā darbosies ar 5.septembri. Pārējo klašu audzēkņiem un vidusskolas audzēkņiem tā tiks izgatavota septembra mēneša laikā.

Par ēdināšanas pakalpojumiem varēs norēķināties arī skaidrā naudā.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar e-kartes darbību,  lūgums zvanīt uz tālruņa numuru: 26.46.26.10 (Skolas direktors).