Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Informācija par mobilo telefonu lietošanu skolā
2016-04-07

Informējam skolēnus un to vecākus, ka sākot ar šā gada 11.aprīli un līdz mācību gada beigām Ikšķiles vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, starbrīžos, pasākumos)   mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs  to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.Mums ir ļoti pamatots satraukums  par telefonu negatīvo ietekmi uz daudziem no mums.  Tie pārņēmuši  prātus, jūtas, saskarsmi vienam ar otru.

Skolas viedoklis:

Mēs vairs nemākam  pacietīgi izlasīt  mācību uzdevumus, ja tos izlasām, tad neatceramies, jo esam pieraduši pie īsiem tekstiem telefonā. Valoda domrakstos, esejās un pārbaudes darbos kļūst aizvien vienkāršotāka. Pasākumos kļūstam neuzmanīgi un neieklausāmies cilvēku teiktajā. 

         Paliekam vienaldzīgi... Pa gaiteni  aiziet  norūpējies  un raudošs  jaunāko  klašu bērns, bet skolēni  savā vienaldzībā tikai baksta telefonus. Mēs  spaidām telefonus, mums pietrūkst savstarpējās komunikācijas, nav laika pajautāt saviem skolas biedriem : „ Kā Tu jūties, kā pavadīji brīvdienas, kas Tev skolā patīk, kas padodas?”

Kāda runa var būt par kolektīva saliedēšanu, iejūtību vienam pret otru, ja mūsu prātus un dvēseli pārņem telefons? Telefons ir palicis kā gaiss, kuru elpojam un bez kura  nevaram dzīvot. Skumji.

Skolas  padomē kopā ar vecākiem  izlēmām  izvērtēt situāciju un rīkoties.

Esam iepazinušies ar citu skolu pieredzi, tāpēc  no 11.aprīļa līdz 15.aprīlim Zaļās nedēļas „Esi vesels, dzīvo gari!”  ietvaros  rīkosim akciju- skola bez telefoniem un  turpmāk līdz šī mācību gada beigām, skolas ikdienā mobilos telefonus nelietosim. Tiks izmainīti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuros būs rakstīts:  

Mācību  procesa laikā (Stundās, starpbrīžos, pasākumos) telefonus, planšetdatorus un .c. mobilās ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs  to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu. 

 Kā tiks  izveidota kārtība:

  1. Klašu audzinātāji  klases stundās informēs skolēnus par jaunajiem noteikumiem, kuri stāsies spēkā ar 11.aprīli.
  2. Par to, ka telefonus mācību procesa laikā izmantot aizliegts,-  pirms un pēc mācību stundas sākuma paziņosim:  „ Atgādinām, ka mūsu skolā telefonus mācību procesa laikā neizmantojam.”

Kā rīkoties, ja tomēr izņēmuma kārtā nepieciešams telefons:

  1. Svarīgā un steidzīgā gadījumā   skolas ieejas vestibilā ar 11.aprīli tiks uzstādīts stacionārais telefons no  kura jebkurš audzēknis nepieciešamības gadījumā varēs piezvanīt uz jebkuru "mobilo" un "stacionāro" tīklu Latvijā   
  2. Ja  vecākiem ir steidzama un svarīga  informācija,  tad to jāpaziņo klases audzinātājam e-klasē.

Kas notiek, ja skolēni neievēro  šos noteikumus:

  1. Skolas administrācija  un skolotāji  telefonu  nodod glabāšanā skolas seifā
  2. Skolēna telefonu, kurš pārkāpis noteikumus un izmantojis to mācību procesa laikā, varēs saņemt vecāki pie skolas administrācijas.