Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Informācija topošajiem vidusskolēniem
2021-05-07

Mūsu skolas direktores vietniece mācību darbā Diāna Ganiņa ir sagatavojusi informatīvu materiālu par Ikšķiles vidusskolas
vidējās izglītības piedāvājumu 2021./2022. mācību gadā.

Iepazīties ar šo materiālu var šeit.

Ja esi izlēmis nākt uz Ikšķiles vidusskolu, piesakies iestājpārbaudījumam, rakstot uz e-pastu: diana.ganina@ikskile.lv līdz 2021. gada 27.maijam norādot, uz kuru programmu pretendēsi.

Noslēdzoties mācību gadam, Ikšķiles vidusskola uzsāks skolēnu uzņemšanu vidējās izglītības programmas apguvei. Jaunais mācību saturs un skolas izstrādātie mācību priekšmetu izvēļu grozi sola mācības vidusskolā interesantas un atbilstošas jauniešu nodrošināšanai ar zināšanām nākamajai izglītības pakāpei augstā līmenī.

Ņemot vērā, ka lielāko daļu mācību gada skolēni mācījušies attālināti, šogad visiem Ikšķiles vidusskolas 10.klases pretendentiem tiks organizēts  kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā.

Iestājpārbaudījumā tiks pārbaudītas pamatprasmes, kas nepieciešamas sekmīgām mācībām 10. klasē.

o   Angļu valodā –  valodas lietojums (gramatika), viedokļa izteikšana un argumentēšana pēc izlasītā teksta.

o   Latviešu valodā –  vārdu pareizrakstība, vārdu savienojumu saskaņošana, vārdu formu veidošana, interpunkcijas normu ievērošana un  tekstveide (viedokļa izteikšana).

o   Matemātikā:

·         prasme konstruēt  grafikus  un  nolasīt  īpašības,  izmantojot  grafiku;

·         darbību ar  izteiksmēm,  kas  satur  mainīgo risināšana  (saskaitīšana,  atņemšana, reizināšana, dalīšana, kāpināšana, kvadrātsaknes noteikšana);

·         lineāru  vienādojumu  un  kvadrātvienādojumu risināšana;

·         lineāru  nevienādību  un  kvadrātnevienādību risināšana;

·         statistikas  jēdzienu  pārzināšana un  spēja  noteikt  prasītos  lielumus;

·         kombinatorikas  pamatlikumu izpratne;

·         zināšanas par  ģeometrisko  figūru  īpašībām;

·         prasme veikt  aprēķinus  taisnleņķa  trijstūrī.

Iestājpārbaudījums ir nepieciešams, lai  gūtu priekšstatu par skolēnu  zināšanām, tas palīdzēs organizēt mācību darbu atsākoties mācībām klātienes formā, palīdzēs izvērtēt katra skolēna pamatzināšanas sekmīgai vidējās izglītības apguvei. Ikšķiles vidusskolas mērķis ir kvalitatīva izglītība visos posmos.  

Piesakies mācībām  Ikšķiles vidusskolas 10.klasē, un Tev būs iespēja iegūt augsta līmeņa vidējo izglītību, atbilstoši Tavām vēlmēm, vajadzībām, interesēm un nākotnes plāniem!