Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Kā runāt ar bērnu?
2013-04-24

Emocionālais lādiņš, kas rodas, klausoties lektoru Kasparu Bikši, dod lielu iekšēju spēku veidot dzīvi vieglāku, skatīties uz lietām un notikumiem pavisam citādi- ar pozitīvi vērstu skatu. Brīžos, kad nevaram rast mieru un sapratni sevī vai citos, iesaku ielūkoties Kaspara teiktajās atziņās. Ieklausīsimies viņā! Ieklausīsimies cits citā!”

/Ilze Šmate,Sermūkšu pamatskolas direktore/

Kaspars māca palūkoties uz dzīvi no citas puses- no tas, kurā mīt pateicība, mīlestība un prieks, rāda, kā sakārtot sevi, lai kā krāsainie stikliņi brīnumainā kaleidoskopā sakārtotos arī pasaule ap mums.”

/Anna Rancāne,dzejniece/

 

Skolas vidi var sakārtot tikai tad, ja katrs sakārto savu iekšējo pasauli.

Katru dienu jāizdzīvo pilnīgi jaunas 24 stundas. Kāda lieliska iespēja būt radošiem! Mums dota iespēja dzīvot tā, lai šīs 24 stundas atnestu mieru, prieku un laimi gan pašiem, gan citiem.

Miers ir rodams šai brīdī un šeit, mūsos un visā skolā...Ik elpas vilcienā, ikvienā skolas solī ir rodams miers, prieks un rāmums. /Kaspars Bikše/