Aktuāli!

Skolas kanceleja darbu atsāk 11.augustā.

Skolas bibliotēka atvērta no 17.augusta.

 

Jaunumi

Klašu audzinātāji
2012-09-01

 N.p.k.

Klase

Klases audzinātājs

Klases telpas numurs

1.

 1.A

Santa Ustinoviča

221

2.

 1.B

Santa Kamša

222

3.

 1.C

Velga Pujāte

220

4.

 1.D

Anita Siliņa

104

5.

2.A

Solvita Zirne

201

6.

2.B

Sandra Narvaite

203

7.

2.C

Sandra Tilta

105

8.

2.D

 Irēna Ivčenko

202

9.

3.A

Ieva Radziņa - Sproģe

223

10.

3.B

Inga Barce

102

11.

3.C

Aija Katkovska

103

12.

3.D

Daiga Kiršholce

204

13.

4.A

Līga Kalniņa

219

14.

4.B

Laura Salnāja

205

15.

4.C

Zane Hartmane

206

16.

5.A

Dace Jaundāldere

114

17.

5.B

Alda Bigača

215

18.

6.A

Zane Bēķe

010

19.

6.B

Inese Lubecka

106

20.

6.C

Edvīns Meinerts

115

21.

7.A

Elita Baltruna

116

22.

7.B

Dina Krastiņa

007

23.

7.C

Ilze Ļeonova

210

24.

8.A

Elita Serafimoviča

214

25.

8.B

Elza Daukšte

218

26.

9.A

Sanda Pētersone

211

27.

9.B

Virgīnija Birkmane

125

28.

10.

Sanda Ziemele

213

29.

11.

Sarmīte Viļuma

013

30.

12.

Madara Doniņa

216