Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Latvijas dzimšanas dienā
2017-11-16

Nekur nav tik labi kā Latvijā! 
Latvija... Ieklausies šajā vārdā!
Tas skan kā himna dziesmas svētkos,
Kā zvans Svētā Pētera baznīcas tornī, 
Kā viļņi jūras krastā. 
Tas smaržo pēc Jāņu zālēm, labības laukiem, 
Pēc Daugavas un mammas ceptiem pīrāgiem. 
To silda latviešu darbi, mīļie vārdi.
Nekur nav tik labi kā Latvijā! 
Priecāsimies par mazām lietām, jo tās kopā veido lielas lietas. 
Priecāsimies par krītošo rudens lapu, par pirmo sniegpārslu, kas noglāsta vaigu, 
Pateiksim viens otram labu vārdu, uzsmaidīsim, tas nemaksā neko, bet piepilda katra sirdi ar labestību un siltumu. 
Leposimies, ka dzīvojam Latvijā,  caur savu radošumu mācīsim arī bērniem radīt estētiskās rotas Latvijas dzimšanas dienai, tikai caur savu darba mīlestību bērns izjutīs patriotismu, piederību savai zemei.

Tā arī Ikšķiles vidusskolas klašu telpas ir ietērptas svētku rotā!

Skolotāja Sarmīte Zukule