Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Mācību procesa organizācija no 30.11.2020.
2020-11-27
Saistībā ar 24.11.2020. valdības pieņemtajām pastiprinātajām epidemioloģiskās drošības prasībām, kas nosaka, ka, mācoties klātienē, klases telpā katram skolēnam ir jābūt atvēlētiem vismaz 3 m2, Ikšķiles vidusskolas 1. – 6.klasēm laika periodā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. tiek organizēts daļēji attālināts mācību process – katras klases skolēni tiks sadalīti 2 grupās un mācīsies klātienē katru otro darba dienu. Detalizētāka informācija (grupu dalījums, stundu saraksts u.c.) sekos no klašu audzinātājiem.

1. klasēm tiek atjaunotas pagarinātās grupas. Autobuss plkst.13.00 paliek spēkā.

Aicinājums visiem skolēniem, kas apmeklē mācības klātienē, koplietošanas telpās (gaiteņos, stāvot rindā ēdnīcā u.tml.) lietot deguna un mutes aizsegu (masku), ja to ļauj veselības stāvoklis.

Ar 30.novembri skolā atgriežas arī tās sākumskolas klases, kas mācījās attālināti, un skolotāji, kas atradās pašizolācijā (veiktie COVID testi ir negatīvi).