Aktuāli!

Ministru kabinets ceturtdien 07.01.2021. nolēma pagarināt ierobežojumus vēl līdz 25. janvārim. 1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvdienas tiek pagarinātas līdz 22. janvārim, bet 5.-6. klašu skolēniem mācības attālināti sāksies 11. janvārī.  7.-12. klases turpina jau iesāktās mācības attālināti.

 

Jaunumi

Mācību procesa organizēšana 5. un 6. klasēs
2020-12-02

01.12.2020. valdība ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu pagarināt  ārkārtējo situāciju līdz 11.01.2021., ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus.

Saskaņa ar to Ikšķiles vidusskolas 5.–6.klašu skolēniem no pirmdienas 07.12. 2020. – 11.01.2021. mācību process tiek organizēts  attālināti.

Mācību procesa organizēšana 5. un 6. klasēs  07.12.2020. -  18.12. 2020.

1) Mācību stundas tiek organizētas pēc stundu saraksta;

2) Pedagogi organizēs attālinātās mācības samazinot apgūstamo mācību saturu, vēršot uzmanību uz mācību 1. semestrī apskatītajām tēmām;

3) Pedagogi  nākamās dienas uzdoto  ieraksta e-klases žurnālā līdz katras darba dienas plkst. 08:00;

4)  E- klasē, sākumlapā, pieejams  tiešsaistes nodarbību grafiks 5.- 12. klasēm - pedagogs tiešsaistes nodarbības grafikā ieraksta pēc iespējas laicīgāk, bet ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17:00;

5) Tiešsaistes konsultācijas 5. - 6.klašu skolēniem iespējamas individuāli vienojoties ar pedagogu;

6) Attālināto mācību laikā oficiālais skolas un ģimenes komunikācijas kanāls joprojām ir  elektroniskā skolvadības sistēma E-klase;

7) Attālinātās stundas tiek vadītas, izmantojot platformu Google Classroom;

8) Tiešsaistes uzdevumiem tiek izmantots - uzdevumi.lv, soma.lv u.c.

Liecību izsniegšana tiks organizēta attālināti, 18.12.2020. nosūtot liecību PDF formātā e-klases pastā.

Informācija par mācību procesu II semestrī (no 04.01.2021.) tiks sniegta vēlāk.