Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Mācību procesa organizēšana 5. un 6. klasēs
2020-12-02

01.12.2020. valdība ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu pagarināt  ārkārtējo situāciju līdz 11.01.2021., ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus.

Saskaņa ar to Ikšķiles vidusskolas 5.–6.klašu skolēniem no pirmdienas 07.12. 2020. – 11.01.2021. mācību process tiek organizēts  attālināti.

Mācību procesa organizēšana 5. un 6. klasēs  07.12.2020. -  18.12. 2020.

1) Mācību stundas tiek organizētas pēc stundu saraksta;

2) Pedagogi organizēs attālinātās mācības samazinot apgūstamo mācību saturu, vēršot uzmanību uz mācību 1. semestrī apskatītajām tēmām;

3) Pedagogi  nākamās dienas uzdoto  ieraksta e-klases žurnālā līdz katras darba dienas plkst. 08:00;

4)  E- klasē, sākumlapā, pieejams  tiešsaistes nodarbību grafiks 5.- 12. klasēm - pedagogs tiešsaistes nodarbības grafikā ieraksta pēc iespējas laicīgāk, bet ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17:00;

5) Tiešsaistes konsultācijas 5. - 6.klašu skolēniem iespējamas individuāli vienojoties ar pedagogu;

6) Attālināto mācību laikā oficiālais skolas un ģimenes komunikācijas kanāls joprojām ir  elektroniskā skolvadības sistēma E-klase;

7) Attālinātās stundas tiek vadītas, izmantojot platformu Google Classroom;

8) Tiešsaistes uzdevumiem tiek izmantots - uzdevumi.lv, soma.lv u.c.

Liecību izsniegšana tiks organizēta attālināti, 18.12.2020. nosūtot liecību PDF formātā e-klases pastā.

Informācija par mācību procesu II semestrī (no 04.01.2021.) tiks sniegta vēlāk.