Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Mātes diena
2013-04-30

 

Mātes dienas koncerts

 1. Dzejolis- Cik mīļa mana māja- Kas ir māja? – Mūzika burbuļi- Sarkanā krāsa- VĒRTĪBA~ MĪLESTĪBA

 2. Deja- valsis vai rumba

 3. 1.klašu koris ” Pēdēja cerība”

 4. Dzeltenā krāsa- VĒRTĪBA~ SIRDSSILTUMS

 5. Dziesma- solistes „Šūpo mani , māmuliņa”

 6. Dziesma- Pamatskolas POP grupa „ Laime, laime tai meitai”

 7. Maksa un Morica uznāciens VĒRTĪBA~ ROTAĻAS UN SPĒLES

 8. Dziesma- 1.klašu koris- „ Kas katram iekšā?

 9. Deja- 3.klašu deju kolektīvs” Es atradu akmentiņu”

 10. Brūnā pasaka VĒRTĪBA~DARBA MĪLESTĪBA

 11. Deja- 2.klases deju kolektīvs „ Vāverīte ezim teic”

 12. Dziesma- 5.-9.klašu koris „ Lāča bērni”

 13. Baltā diena VĒRTĪBA~ KĀRTĪBA

 14. Deja-Zaķu deja

 15. Dzejolis- Ziedonis” Saulespuķe” – runā Herberts

 16. Oranžā krāsa- VĒRTĪBA~ SIRDSGUDRĪBA

 17. Dziesma- Dziedi jel!- soliste Kristiāna Šulca

 18. Deja- 4.B klases deja

 19. Zaļā krāsa VĒRTĪBA ~DABAS MILESTĪBA

 20. Dziesma- POP grupa” Caur sidraba birzi gāju”

 21. Pelēkā krāsa VĒRTĪBA~NEBAIDĪTIES KĻŪDĪTIES

 22. Dziesma- Alises iela

 23. Deja- 2.klašu deju kolektīvs ” Zirdziņ ā nu tā?”

 24. Violetā krāsa VĒRTĪBA~LAIMES IZJŪTA

 25. POP IELA- 2.A klases priekšnesums „ Diskotēka”

 26. Zilā krāsa- VĒRTĪBA~SKATS NĀKOTNĒ

 27. Dziesma- duets ”Nebij rūpju”

 28. Deja- 3.klases deju kolektīvs„ Vasariņa”

 29. Dzejas kompozīcija par ģimeni

 30. Dzejoļi - „ Māmiņai” „ Vecmāmiņai”

 31. Dziesma- 2.-4.klašu koris ” Ja es spētu”

 32. Dziesma – 2.-4.klašu koris „ Sapnīši”

 33. KOPKORA DZIESMA - „ Māmiņai svētkos”

 

Lai mums izdodas skaisti un mīļi svētki!Pavadošie pedagogi, telpas

Teātris- Solvita Zirne, Ieva Radziņa Sproģe  

1.klašu koris- 013.kab.- pavadošie- Santa Kamša, Irērna Ivčenko

2.-4.klašu koris-017.kab.- pavadošie- Aija Katkovska Līga Kalniņa

5.-9.klašu koris-  007.kab. - Dina Krastiņa,  Vita Poriete

1.klašu dejotāji- Sandras Tiltas-   104..kab- pavadošais Anita Siliņa

2.klašu dejotāji-   Sandras Tiltas-  105.kab.- pavadošais Inga Barce

1.klašu dejotāji- Daigas Sosnares - 010.kab.- pavadošais- Santa Ustinoviča

2.klašu dejotāji- Daigas Sosnares-  010.kab.- pavadošais - Sandra Narvaite

3.klašu dejotāji- Daigas Sosnares-  010.kab.- pavadošais- Daiga Kiršholce

4.B klase- Laura Salnāja

Velga Pujāte, Zane Hartmane- kārtība zālē