Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Nāc un eksperimentēt sāc!
2012-11-06

Attēlā: Ikšķiles vidusskolas pārstāvji

Konkurss notika bioloģijas, ķīmijas un fizikas stacijās. Katrā no stacijām skolēniem bija jāveic uzdevumi, tā pelnot punktus. Ķīmijas stacijā skolēni tikās ar  LU Ķīmijas fakultātes profesoru J. Švirkstu un studentu vadībā vēroja paraugdemonstrējumus un eksperimentus ķīmijā.  Fizikas stacijā skolēni veica ātruma un paātrinājuma mērīšanu, kā arī iepazinās ar balsošanas pulšu lietošanu. Bioloģijas stacijā skolēniem bija iespējams izmērīt kāds ir CO2 daudzums viņu izelpās, kā arī noteikt savu plaušu tilpumu un no plastilīna veidot šūnas modeļus.

Par konkursu skolēni stāsta:

„ Laba iespēja iepazīties ar citiem cilvēkiem un uzzināt jaunu informāciju” /J.Laudams/

„ Man patika, jo lielajā dzīvē ne vienmēr varēs strādāt komandās ar draugiem, jāmāk sastrādāties arī ar pilnīgi svešiem cilvēkiem” /O.Ašmanis/

„ Šis pasākums or labs ar to, ka tajā var pārbaudīt savas zināšanas, pielietot tās praksē, kā arī iegūt jaunas zināšanas” /V.Šimkovičs/

„ Interesanti bija strādāt grupā ar nepazīstamiem cilvekiem. Diena pagaja jautri strādājot dažādus eksperimentus ”/L.Rudzīte/

„ Interesanti bija skatīties ķīmijas laboratorijā eksperimentus, ko veica jau pieredzējuši ķīmiķi. Man patika strādāt ar sensoriem bioloģija sun fizikas” /S.Alksne/

 

sk. Madara Doniņa un Vita Poriete