Aktuāli!

Nākamās skolēnu un darbinieku testēšanas reizes paredzētas 23.septembrī un 7.oktobrī.

Tā kā rodas arvien vairāk jautājumu, kas ir karantīna un kas ir jāievēro, lūgums iepazīties ar skaidrojumu: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/karantina.

Ja tiek pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi, fiziskām personām sods var sasniegt līdz 2000 eiro!

Jaunumi

Novadu informātikas olimpiāde
2013-02-07

Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu 5.-7.klašu informātikas
olimpiādes norises kārtība 2012./2013.m.g.

Olimpiādes mērķi un uzdevumi.

1. Paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas informātikā, attīstīt praktiskā darba
iemaņas.
2. Radīt papildus stimulus informātikas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu.
3. Rosināt izglītojamos mērķtiecīgai profesijas izvēlei.
Olimpiādes dalībnieki.

Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu 5.-7.klašu skolēni. Viens dalībnieks no katras skolas
katrā klašu grupā. Olimpiādes dalībniekus piesaka līdz 2013. gada 20. martam savu novadu
vispārējās izglītības speciālistiem un MA vadītājam Mārim Rogam uz
e-pastu maris@lielvarde.ogre.lv, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, skolu,
klasi, pedagoga vārdu un uzvārdu, skolā izmantotās programmatūras versiju.

Olimpiādes norises laiks.

2013.gada 16.aprīlis.
Sākums plkst.10.00.

Olimpiādes norises vieta.

Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu skolas.

Olimpiādes rīcības komisija.

Skolu informātikas skolotāji, kuru skolās notiks olimpiāde (saraksts tiks precizēts līdz

2012.gada 1.aprīlim).

Olimpiādes satura izstrāde.

Uzdevumus olimpiādei sagatavo informātikas skolotāji, kuru skolēni piedalās olimpiādē.

Olimpiādes norise.

5.klasei - olimpiāde notiek 5 kārtās:
1. Tests (20 min.) (sagatavo Ieva Glūdiņa, Suntažu vidusskola), 20p.
2. Praktiskais uzdevums – ĀTRRAKSTĪŠANA (10 min.), teksts no abām lapas pusēm
angļu valodā (10 p.)
3. Praktiskais uzdevums – MS PAINT (30 min.), (sagatavo Raimonds Vērpējs, Madlienas
vidusskola), 20 p.
4. Praktiskais uzdevums–MS WORD (30 min.) (sagatavo Indra Dziļuma, Ogres
sākumskola) 25 p.
5. Praktiskais uzdevums – MS POWERPOINT (40 min.) (sagatavo Dana Faivelsone,
Ogres 1.vidusskola) 25 p.

6.klasei - olimpiāde notiek 5 kārtās:
1. Tests (20 min.) (sagatavo Jeļena Bobrova, Jaunogres vidusskola), 20 p.
2. Praktiskais uzdevums – ĀTRRAKSTĪŠANA (10 min.), teksts no abām lapas pusēm
angļu valodā (sagatavo Māris Roga, Lielvārdes pamatskola) 10 p.
3. Praktiskais uzdevums – MS PAINT (30 min.), (sagatavo Raimonds Vērpējs,
Madlienas vidusskola), 20 p.
4. Praktiskais uzdevums–MS WORD (30 min.) (sagatavo Indra Dziļuma, Ogres
sākumskola) 25 p.

7.klasei - olimpiāde notiek 5 kārtās:
1. Tests (20 min.) (sagatavo Jeļena Bobrova, Jaunogres vidusskola), 20 p.
2. Praktiskais uzdevums – ĀTRRAKSTĪŠANA (10 min.), teksts no abām lapas pusēm
(10 p.)
3. Praktiskais uzdevums – MS PAINT (30 min.), (sagatavo Raimonds Vērpējs,
Madlienas vidusskola), 20 p.
4. Praktiskais uzdevums – MS WORD (30 min.) (sagatavo Zoja Kaša, Lēdmanes
pamatskola) 25 p.
5. Praktiskais uzdevums – MS EXCEL (40 min.) (sagatavo Modris Bernhards, Taurupes
vidusskola), 25 p.

Nodrošinājums.

Katru dalībnieku nodrošina ar personālo datoru.
Programmatūra – MS Windows 7, MS Office 2007 (vai jaunāka versija) ar noklusētiem
parametriem.

Vērtēšana.

3., 4. un 5.kārtas darbus labo informātikas skolotājs, kurš sastādīja olimpiādes uzdevumu.
1.un 2. kārtas uzdevumus labo olimpiādes rīcības komisija uz vietas. Kopā iespējams iegūt
100 punktus. Olimpiādes uzvarētāju nosaka, summējot katrā kārtā iegūtos punktus.
Uzvarētājus nosaka katrā klašu grupā atsevišķi.

Apbalvošana.

Olimpiādē piešķir I, II, III vietu un atzinības rakstus, pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem.

M.Roga,
olimpiādes rīcības komisijas vadītājs,

maris@lielvarde.ogre.lv, tel.: 65054095