Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Par dienasgrāmatu lietošanu skolā
2016-05-31

Pēc esošās situācijas analīzes, kā arī ņemot vērā aptaujas par dienasgrāmatu izmantošanu skolā rezultātus, skolas vadība ir konceptuāli pieņēmusi lēmumu sākot ar 2016./2017.mācību gadu, izmantot papīra formāta dienasgrāmatas tikai sākumskolas klasēs, sākot ar 5.klasi pilnībā pārejot uz "e-klases" izmantošanu.

No kopējā saņemto anketu daudzuma uz jautājumu, “Vai Jūsuprāt dienasgrāmatas papīra formātā ir nepieciešamas?”, 76% vecāku atbildējuši “nē”, bet 24% “jā”.  No aptaujātajiem vecākiem 91% izmanto vecāku profilu e-klasē, bet 9% to neizmanto. Visvairāk atbildes saņemtas no 6.klašu audzēkņu vecākiem (30%), tālāk seko 5. klašu vecāki (28%), 7.klašu vecāki (21%), 4.klašu vecāki (13%), 8.klašu vecāki (8%).

Galējais lēmums par dienasgrāmatu lietošanu tiks pieņemts pēc Skolas padomes sēdes 7.jūnijā.