Aktuāli!

Šajā mācību gadā stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klases dienasgrāmatās. 

 

Jaunumi

Par izmaiņām daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas daļējai segšanai
2016-10-19

Informējam, ka 2016.gada 31.augustā ir apstiprināti jauni Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19/2016“Kārtība, kādā daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir pašvaldības kompensāciju ēdināšanas pakalpojumu maksas daļējai segšanai izglītības iestādēs”. 

Ja Jūsu ģimenē tiek aprūpēti trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, Jums ir tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju par to bērnu ēdināšananu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novadā un, kuri apmeklē Ikšķiles vidusskolu un mācās no 5.-12.klasēm. Kompensācijas apmērs noteikts 50% apmērā no Ikšķiles vidusskolas ēdināšanas maksām, t.i. 0,71 euro dienā, ņemot vērā apmeklējumu.