Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Par mācību procesa norisi pēc skolēnu rudens brīvlaika
2020-10-23
   Ņemot vērā grozījumus MK 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, informējam par to, ka pēc skolēnu rudens brīvdienām 1.-6.klašu skolēni turpina mācības klātienē, bet 7.- 12.klašu skolēni no 26. 10. – 30.10. 2020. mācās attālināti pēc esošā stundu saraksta.
   Detalizēta informācija par attālinātā mācību procesa norisi ir nosūtīta 7.-12.klašu skolēniem un viņu vecākiem e-klases pastā.
   Interešu izglītības nodarbības 1.-6.klasēm līdz 6.novembrim notiks pēc valstī noteiktajiem norādījumiem - klašu grupās vai individuāli pēc katra pulciņa pedagoga izstrādāta plāna. 
   Pagarināto grupu nodarbības pagaidām notiks tikai 1.klasēm.
   Lūdzam ņemt vērā, ka esošā situācija var mainīties, atkarībā no valstī pieņemtajiem lēmumiem par papildus ierobežojumiem.