Aktuāli!

    Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu,  21.10. plānotā testēšana tiek atcelta.

    Izglītības  iestāžu audzēkņu  un darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klasēm – 28.10. no plkst. 08:00 – 10:00 – par testēšanas kārtību un organizāciju informācija sekos no klases audzinātājiem.

4.- 12. klasēm testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Provizoriski – 11.11. (informācijas sekos).

 

Jaunumi

Par pusdienu pakām COVID-19 ierobežojumu laikā
2021-10-04

Sekojošo informāciju savos e-klases e-pastos ir saņēmuši visi vecāki no skolas direktores Gintas Liepiņas š.g.20.septembrī.

Ogres novada pašvaldības dome noteikusi kārtību, kādā sniedzams ēdināšanas pabalsts gadījumā, kad skolēns nevar apmeklēt skolu COVID-19 karantīnas vai citu COVID-19 ierobežojumu dēļ.

Ēdināšanas pabalsta forma šādā gadījumā ir pārtikas paka. Pārtikas pakā ir iekļauti produkti, no kuriem ģimene var sev pagatavot dažas maltītes, tādējādi samazinot ēdiena izmaksas ģimenē.

Pārtikas paka pienākas 1. - 4. klašu skolēniem un tām ģimenēm, kurām jau piešķirts ēdināšanas pabalsts:

*skolēnam ir noteikta invaliditāte;

*skolēna mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

*skolēna mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

*skolēns ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.

Ja Jūsu ģimene atbilst kādai no šīm kategorijām, un Jūs jau esat pieprasījuši Sociālajam dienestam ēdināšanas pabalstu, tad Jums nav jāveic papildus darbības. Ja Jūsu ģimene atbilst kādai no šīm kategorijām, bet Jūs vēl neesat pieprasījuši Sociālajam dienestam ēdināšanas pabalstu, tad to varat izdarīt Ogres novada interneta mājas lapā - spiediet te!

  Ja (1) Jūsu bērns nevar apmeklēt skolu COVID-19 ierobežojumu dēļ un (2) Jūsu bērns mācās 1. - 4. klasē vai bērnam ir piešķirts ēdināšanas pabalsts, tad:

-> Rakstot skolas epastā iesniegumu brīvā formā Ilzei Putenei-Cīrulei paziņojiet, ka pārtikas paka Jums būs nepieciešama;

-> Skolas noteiktajā laikā varēsiet atnākt uz skolu, lai saņemtu pārtikas paku.

  Gadījumā, ja COVID 19 ierobežojumu dēļ prombūtnē dosies veselas klases, informāciju par nepieciešamajām pakām lūgsim apzināt klašu audzinātājiem. 

Ja COVID-19 konstatēts Jūsu ģimenē, tad:

Aizpildiet pieteikumu par pārtikas pakas piegādi Sociālā dienesta sagatavotajā anketā;

Sociālais dienests pārtikas paku Jums piegādās uz mājām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ nevarat saņemt paku savā skolā (piem., ģimene dzīvo lielā attālumā no skolas), tad:

Aizpildiet pieteikumu par pārtikas pakas izņemšanu Jums tuvākā novada izglītības iestādē Sociālā dienesta sagatavotajā anketā;

Saņemiet pārtikas paku sev tuvākajā novada izglītības iestādē. Šo risinājumu gan aicinām izmantot tikai ārkārtas gadījumos.

Svarīgi atcerēties, ka pārtikas pakas tiks sagatavotas un izsniegtas ar laika nobīdi. No brīža, kad COVID-19 dēļ nevarat apmeklēt izglītības iestādi, līdz brīdim, kad saņemsiet pārtikas pakas, var paiet vairāk kā piecas darba dienas. Tomēr skolas vadība, Sociālais dienests un ēdinātāji centīsies, lai šis laika sprīdis būtu iespējami īss.