Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Pašvaldība kompensēs arī daudzbērnu ģimeņu bērnu – 1. – 4.klašu skolēnu launaga ēdienreizi
2016-02-02

Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas maksas atvieglojumiem, Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka pašvaldības kompensācija par daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs tiks piešķirta arī ar mērķi kompensēt launaga ēdienreizes izmaksas tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada pašvaldības, citas pašvaldības vai privātas izglītības iestādes 1.- 4.klasē. Ja launaga izmaksas ir mazākas par pašvaldības kompensācijas apmēru, kompensācija tiks izmaksāta atbilstoši faktiskajām launaga izmaksām.

Lai saņemtu kompensāciju, par bērnu, kurš apmeklē Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādi, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums iestādes vadītājam. Savukārt, lai saņemtu kompensāciju par bērnu, kurš apmeklē citas pašvaldības vai privāto izglītības iestādi, iesniegums iesniedzams Ikšķiles novada pašvaldībā.

Dace Kļaviņa

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece