Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Paziņojums daudzbērnu ģimenēm
2016-01-18

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka šī gada janvārī ir stājušies spēkā jauni pašvaldības saistošie noteikumi “Kārtība, kādā piešķir pašvaldības kompensāciju maksas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem daļējai segšanai izglītības iestādēs”. Uz minēto noteikumu pamata pašvaldība no 2016.gada februāra uzsāks arī to daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas maksas kompensēšanu 50% apmērā no pašvaldības izglītības iestāžu noteiktās ēdināšanas maksas, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, citu pašvaldību bērnudārzus un skolas. Atgādinu, ka jau iepriekš pašvaldība kompensēja pusi no ēdināšanas maksas daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības bērnudārzā “Urdaviņa”.

Ja Jūsu ģimenē tiek aprūpēti trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, Jums ir tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju par to bērnu ēdināšananu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novadā un, kuri apmeklē Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādes (bērnudārzu, sākumskolu, pamatskolu vai vidusskolu), citas pašvaldības izglītības iestādes (bērnudārzu, sākumskolu, pamatskolu vai vidusskolu) vai privātās izglītības iestādes (bērnudārzu, sākumskolu, pamatskolu vai vidusskolu).

Kompensācijas apmērs noteikts 50% apmērā no Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksām, t.i., par 1 – 2 g.v. bērnudārznieku 0,80 euro dienā, par 3 – 7 g.v. bērnudārznieku 0,90 euro dienā, par skolnieku (1.kl – 18 g.v.) 0,71 euro dienā, ņemot vērā apmeklējumu.

Lai saņemtu kompensāciju par bērnu, kurš apmeklē Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādi (PII “Urdaviņa”, Ikšķiles vidusskolu vai Tīnūžu pamatskolu), Jums jāiesniedz iesniegums iestādes vadītājam (V.Krinkelei, Č.Batņam vai A.Grasei), kurš pārbaudīs atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam pēc Jūsu sniegtās informācijas un pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. PII “Urdaviņa” un Tīnūžu pamatskola kompensāciju piešķirs, izsniedzot Jums uz pusi mazāku rēķinu par bērna ēdināšanu. Ikšķiles vidusskola nodrošinās Jūsu bērnam elektroniskas norēķinu kartes – skolēnu apliecības, kurās pašvaldība ieskaitīs piešķirto kompensāciju un ar kurām bērns norēķināsies skolas ēdnīcā. Atgādinu, ka 1.-4.klašu bērniem ēdināšana ir 100% bezmaksas, tāpēc par šo klašu bērniem iesniegums nav jāiesniedz.

Lai saņemtu kompensāciju par bērnu, kurš apmeklē citas pašvaldības vai privāto izglītības iestādi, Jums jāiesniedz iesniegums Ikšķiles novada pašvaldībā, kura pēc Jūsu sniegtās informācijas pārbaudīs atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam un pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Kompensācija uz līguma pamata tiks izmaksāta tai izglītības iestādei, kuru apmeklē Jūsu bērns. Citas pašvaldības vai privātajai izglītības iestādei būs pienākums katru mēnesi atskaitīties par Jūsu bērna apmeklējumu un samazināt rēķinus par Jūsu bērna ēdināšanu par kompensācijas summu.

Lūdzu savlaicīgi iesniegt iesniegumu par kompesācijas piešķiršanu! Pašvaldības rīcībā nav ziņu par Jūsu ģimenes sastāvu un tā bez Jūsu piekrišanas šāda veida datus nedrīkst apstrādāt.

Dace Kļaviņa

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Iesnieguma formu Jūs varat lejupielādēt šeit.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2015 ir pieejami šeit.