Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Pedagogu vakances
2020-10-12

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus informātikas skolotāja / izglītības metodiķa vakancei

Informācija par informātikas skolotāja / izglītības metodiķa vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 920.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • 1. – 12.klašu stundu saraksta veidošana un tā izmaiņu veikšana;
 • Sadarboties ar visu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Vakancei” līdz 2020.gada 23. oktobrim (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.

 

xxx


Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātus sākumskolas pedagoga palīga vakancei

Informācija par sākumskolas pedagoga palīga vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldības piemaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt sākumskolas un pagarinātas grupas skolotāja palīga pienākumus;
 • Sadarboties ar citiem sākumskolas skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

 Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumskolas pedagoga palīga vakancei” līdz 2020.gada 23.oktobrim (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.