Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Skrīninga testēšana brīvlaikā
2021-10-15

Pamatojoties uz 14.10.2021. IZM lēmumu, skolēnu rudens brīvlaikā tiks veikts skolēnu un skolas darbinieku rutīnas skrīnings.

Klašu audzinātājiem jaorganizē skolēnu skrīnīnga testēšanu 21.10.  no plkst. 08:00 -10:00.

Tests jānodod  tikai tiem skolēniem, kuriem nav  vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ skolēns patiešām nevar ierasties uz testēšanos savā izglītības iestādē, būs iespēja testēties jebkurās BIOR, Centrālās, E.Gulbja un MFD laboratoriju filiālēs  visā  Latvijā. Testus  laboratoriju filiālēs var nodot arī sestdien, 23.oktobrī un svētdien, 24. oktobrī, iepriekš piesakoties pa tālruni.

E. Gulbja laboratorijā siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam.

Skolēni, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta un tests ir nodots individuāli (ne skolā) – par testa rezultātiem informē klases audzinātāju personīgi.

25. oktobrī, mācības klātienē varēs atsākt tikai skolēni un nodarbinātie kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs testa rezultāts, tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida tā rezultāts.

Precīzāka informācija par skolēnu testēšanu brīvlaikā sekos no klašu audzinātājiem.