Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Starptautiskā izglītības pētījuma rezultāti
2017-11-16

Ikšķiles vidusskolas 8. klases (tagadējie desmitie) 2016.gada pavasarī piedalījās Starptautiskās izglītības pētījumā - ICCS2016 (International Civc and Citizenship Education Study).

Pētījuma mērķis – cik lielā mērā jaunieši ir sagatavoti uzņemties dažādas pilsoniskās lomas 21.gadsimtā. Pētījumā tika pētīta pilsoniskās izglītības kompetence un izpratne, kuras ietvaros ICCS salīdzinoši laikā un telpā vērtēja skolēnu pilsoniskās zināšanas, pilsoniskās attieksmes, pašreizējo līdzdalību un iesaistīšanos.

Pētījumā piedalījās 23 valstis (tai skaitā Baltijas jūras reģiona valstis - Dānija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Krievija, Igaunija un Lietuva). Latviju pārstāvēja 147 skolas. Testa rezultāti tika paziņoti šī gada 7.novembrī.

Kopvērtējumā Ikšķiles vidusskolas 8. klašu skolēni (tagadējie desmitie) no Latvijas skolām ieguva 12 vietu - IEGŪTIE PUNKTI TESTĀ: 544 

Latvijas skolu skolēnu vidējais rezultāts testā: 492 punkti. Visu ICCS 2016 dalībvalstu skolēnu vidējais rezultāts testā: 517 punkti 

Balstoties uz veikto pētījumu, ir izdarāms secinājums, ka Ikšķiles vidusskolas skolēniem ir laba pilsoniskās lomas izpratne un viņi ir sagatavoti iesaistīties vietējās sabiedrības problēmu risināšanā.

Paldies klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, sākumskolas skolotājiem par sekmīgu skolēnu pilsonisko audzināšanu!

Ginta Liepiņa

Ikšķiles vidusskolas direktore