Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Turpinās projekta “Ikšķiles vidusskolas pārbūve” īstenošana
2017-12-08

Turpinās projekta “Ikšķiles vidusskolas pārbūve” īstenošana

 Ikšķiles vidusskolas pārbūve tika uzsākta pagājušā gada septembrī. Skolēnu vasaras brīvlaikā tika veikta ēdnīcas pārbūve, kura nodota ekspluatācijā 1.septembrī. Ēdnīcas pārbūves rezultātā iepriekšējo 230 skolēnu vietā, šobrīd vienlaikus ēdināšanas pakalpojumu var nodrošināt 370 skolēniem. Papildus ēdnīcas pārbūvei, lai samazinātu mācību kabinetu pārkaršanu un uzlabotu kabinetu ergonomiku un energoefektivitāti, vasaras brīvlaikā tika nomainīti logi esošās skolas dienvidu fasādē un pārbūvēta apkures un ventilācijas sistēma. Šobrīd notiek jaunā skolas korpusa būvniecība.

Projekta ietvaros tiks uzlaboti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un labiekārtoti fizikas un ķīmijas kabineti, pielāgojot tos specifisku eksperimentu veikšanai. Lai netraucētu mācību procesu, šie darbi plānoti skolēnu vasaras brīvlaikā. Līdz ar to Ikšķiles vidusskolas pārbūvi paredzēts pabeigt līdz 2018.gada 1.septembrim.

Projekta “Ikšķiles vidusskolas pārbūve” īstenošanai pašvaldībai bija iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības un Latvijas budžeta līdzfinansējumu. Pašvaldības iesniegtais projekts ir apstiprināts un šī gada 15.novembrī Ikšķiles novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par  tā īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt Ikšķiles vidusskolas kapacitāti, izveidojot ergonomisku mācību vidi, lai sekmētu kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanu.

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/007 “Ikšķiles vidusskolas pārbūve” kopējās plānotās izmaksas ir 4 260 550,43 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 1 968 659 EUR un Valsts budžeta dotācija ir 238 674, 42 EUR.

Ikšķiles vidusskolas pārbūves darbus veic SIA “Latvijas energoceltnieks”.