Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Jaunumi

Uzsākam interešu izglītības ārtelpu nodarbības
2021-04-15

Pavasaris un atkal redzēšanās prieks! Skolā uzsākam interešu izglītības nodarbības, ievērojot pamatprincipus ārtelpu nodarbību organizēšanai un īstenošanai.

Ar nākošo nedēļu tiks organizētas arī atsevišķas āra nodarbības formālajā izglītībā. Par nodarbību norisi skolēnus informēs klašu audzinātāji, bet āra nodarbību grafiks skatāms arī skolas mājas lapā, sadaļā skolēniem.

Šodien tautisko deju kolektīva "Sidrabiņi" 1.,2. un 3.,4.kašu grupas iemēģināja ne tikai dejas soli, bet izbaudīja atkal satikšanās prieku! Paldies skolēniem, deju kolektīva vadītājai Daigai Sosnarei, koncertmeistarei Edītei Eglītei un vecākiem, kuri šai saulainajā dienā palīdzēja atkal iestaigāt mazliet piemirsto ceļu uz skolu!