Aktuāli!

Klusi klusi, lai krīt sniegi,
Lai tos nejauc aukstie vēji,
Un pie katras sveču liesmas
Sirds ar prieku, laimi tiekas.
 
Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks...

 

 

Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu
2018-03-07

Meklējam skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās iniciatīvas turpinājums.

 

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

 

Kustības “Draudzīga skola” dalībnieki anketās un klātienē pasākumos nereti ir norādījuši, ka skolās joprojām pastāv diezgan izteikta plaisa starp pedagogiem un skolēniem – daudzos gadījumos viens otram ir palīdzējuši, atbalstījuši un iedvesmojuši, taču iespējas pateikties nav bijis. Lai radītu šādu iespēju, VBTAI organizē šo konkursu un aicina tajā piedalīties skolēnus un pedagogus, sūtot informāciju par skolēnu vai pedagogu, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu rakstītāja dzīvē. Skolēni savus aprakstus iesūta par sev būtiskiem un svarīgiem pedagogiem, pedagogi – par skolēniem.

 

Konkursa organizētāji uzsver, ka šis nav konkurss par labāko pedagogu vai skolēnu – varbūt tieši kāds “grūtais” skolēns licis paskatīties uz dzīvi citām acīm vai arī kāds skolotājs ārpus stundas ar savu rīcību vai piemēru bijis paraugs turpmākajai dzīvei? Tieši tāpat konkursa pieteikuma varonis var būt jau sen pabeidzis savas skolnieka vai pedagoga gaitas.

 

Savus pieteikumus konkursa dalībnieki var iesūtīt elektroniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā var izmantot dažādas tehnikas – eseja, prezentācija, fotololāža utt., taču īpaši tiek gaidīti videopieteikumi. Konkursa darbus var iesniegt no 12. marta līdz 30. aprīlim. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu pasākumu š.g. rudenī.

 

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

 

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

 

NOLIKUMS 

konkursam skolēniem un pedagogiem “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”

 

1. Konkursa organizēšanas mērķis – mikrovides uzlabošana vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un ārpusģimenes aprūpes iestādēs, veicinot tajās cieņpilnas attiecības starp visiem ar šīm iestādēm saistītajiem cilvēkiem.

 

2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

3. Konkursa uzdevums – dot iespēju skolēniem, pedagogiem, audzēkņiem un audzinātājiem diskutēt par draudzīgas vides veidošanas un nostiprināšanas iniciatīvām skolās, vardarbības prevenciju un mazināšanu skolas vidē, veicināt draudzīgas un cieņpilnas vides veidošanu skolās.

 

4. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns, audzēknis, pedagogs un audzinātājs.

 

5. Tehniskās prasības:

5.1. konkursa darbu iesūtīšana iespējama elektroniski vai sūtot pa pastu;

5.2. savos pieteikumos konkursa dalībnieki var izmantot dažādas tehnikas – eseja, videopieteikums, fotokolāža, prezentācija u.tml.);

5.2.1.ņemot vērā konkursa specifiku, īpaši gaidīti ir videopieteikumi;

5.3. konkursam iesūtāmajam darbam obligāti jāpievieno piesakāmās personas kontaktinformācija;

 

6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība:

            6.1. konkursam paredzētie darbi jānosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ar norādi „Konkurss Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies””;

6.2. darbu nosūtīšanai jāizmanto e-pasta adrese taivo.trams@bti.gov.lv vai pasta adrese: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;

6.3. iesūtāmajam darbam jābūt pievienotai informācijai par pieteikuma autoru, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, klasi, izglītības iestādes adresi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi (ja tā atšķiras no darba iesniegšanai izmantotās adreses).

 

7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 30. aprīlim.

 

8. Prasības konkursantiem – konkursam iesniedzamajā pieteikumā skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

 

9. Kritēriji – vērtēšanas komisija iesūtītos pieteikumus vērtēs pēc to atbilstības noteiktajam konkursa mērķim un prasībām, ņemot vērā pieteikuma saturu un noformējumu, kā arī izmantotos izteiksmes līdzekļus.

 

10. Vērtēšanas komisija – konkursā iesniegtos pieteikumus izskata vērtēšanas komisijas locekļi - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 5 pārstāvji.

 

11. Apbalvošana:

11.1 konkursā iesniegto labāko darbu autori un viņu pieteiktās personas tiks uzaicinātas uz īpašu pasākumu, kas tiks organizēts 2018. gada rudenī;

11.2. pasākuma laikā tā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labākajiem konkursā iesniegtajiem darbiem, uzzināt vairāk par cilvēkiem, kuri kļuvuši par šo darbu varoņiem, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī diskutēt par draudzīgas vides veidošanas un nostiprināšanas iniciatīvām skolās, vardarbības prevenciju un mazināšanu skolas vidē, veicināt draudzīgas un cieņpilnas vides veidošanu skolās.

 

12. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas interneta mājaslapā (www.bti.gov.lv) un inspekcijas sociālo tīklu resursos, iespēju robežās - nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori.