Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Jaunumi

Valsts pārbaudes darbi
2013-04-25Apstiprināts ar Ikšķiles vidusskolas direktores rīkojumu18.04.2013. rīk.nr.1-9/16
VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 2012./2013.mācību gadam  
3. klasēm, 6.klasēm, 9.klasēm, 11.klasēm, 12.klasēm.
Datums Laiks Klase Mācību priekšmets Veids Komisijas pr.-tāja Telpa Darba vadītājs Novērotāji Telpa Vērtētāji Piezīmes
7. maijs                    otrdiena 9:20 3.a Ieskaite Ieskaite Laima Kalniņa 223 I.Radziņa-Sproģe   219a I.Radziņa-Sproģe         I. Barce              A. Katkovska            D. Kiršholce            86     izglītojamie
3.b 102 I. Barce
3.c 103 A. Katkovska
3.d 204 D. Kiršholce
9. maijs  ceturtdiena 9:20 6.a Matemātika Ieskaite Laima Kalniņa 217 S. Rudzinkova   116 T.Kaskeviča I.Krastiņa S.Kanča         L.Strauss 57     izglītojamie
6.b 214 D. Jaundāldere
6.c 205 E. Daukšte
10. maijs       piektdiena 9:20 3.a Ieskaite Ieskaite Laima Kalniņa 223 I.Radziņa-Sproģe   219a I.Radziņa-Sproģe         I. Barce              A. Katkovska            D. Kiršholce            86     izglītojamie
3.b 102 I. Barce
3.c 103 A. Katkovska
3.d 204 D. Kiršholce
14. maijs               otrdiena 9:20 6.a Latviešu valoda   Ieskaite Laima Kalniņa 116 S. Kanča   215 G.Silkalne            N. Miltovičs         Z.Bēķe                               57       izglītojamie
6.b 125 D. Jaundāldere
6.c 124 S. Rudzinkova
21. maijs                     otrdiena 10:00 12. Latviešu valoda  Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē I. Bernāne Tīnūžu pamatskola      E. Ozere     31         izglītojamie
22. maijs                        trešdiena 10:00  9.a b Latviešu valoda rakstiskā daļa   Eksāmens Laima Kalniņa aktu zāle S. Viļuma   212a G.Silkalne            N. Miltovičs         Z.Bēķe                               44       izglītojamie
I. Bernāne
S. Kanča
I. Lubecka
23. maijs                     ceturtdiena 9:00  9.a  Latviešu valoda   mutiskā daļa Eksāmens Laima Kalniņa 213 N. Miltovičs     G. Silkalne 44       izglītojamie
13:00  9. b N. Miltovičs Z.Bēķe
23. maijs           ceturtdiena 9:20 6.a Dabaszinības Ieskaite Laima Kalniņa 116 S. Kanča   215 V. Birkmane                 V. Poriete                      57       izglītojamie
6.b 125 D. Jaundāldere
6.c 124 S. Rudzinkova
27. maijs pirmdiena 10:00 12.      11. Informātika      (rakstiskā  un praktiskā daļa)  Eksāmens Laima Kalniņa 114 I. Krastiņa   118 R. Celeste  S.Ustinoviča             25      izglītojamie
 
28. maijs                              otrdiena 10:00 9.a b Angļu valoda rakstiskā  daļa Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē M. Doniņa   210 I.Ļeonova A.Brūmele  S.Pētersone  I.Lubecka 42      izglītojamie
I. Bernāne
T. Kaskeviča
S. Viļuma
28. maijs otrdiena 10:00 9.a b  Krievu valoda rakstiskā un mutiskā daļa Eksāmens Laima Kalniņa O17 I. Krastiņa   217  E.Daukšte          S. Rudzinkova 5        izglītojamie
29. maijs                   trešdiena 10:00 9.a b  Angļu valoda mutiskā  daļa Eksāmens Laima Kalniņa O13 A. Brūmele     S.Pētersone 42      izglītojamie
13:00 I. Lubecka I. Ļeonova
30. maijs   ceturtdiena 10:00 12. Matemātika Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē V. Birkmane Tīnūžu pamatskola      A. Bluķe     30        izglītojamie
3. jūnijs   pirmdiena 9:00  11.    Ģeogrāfija Eksāmens Laima Kalniņa O13 S. Kanča   215 A.Bigača              L. Kalniņa         4        izglītojamie
4. jūnijs                    otrdiena 10:00 9.a b Matemātika Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē V. Poriete   122 T.Kaskeviča I.Krastiņa S.Kanča         L.Strauss 44       izglītojamie
S. Rudzinkova
G. Silkalne
Z. Bēķe
5. jūnijs            trešdiena 10:00 12. Ķīmija Eksāmens Laima Kalniņa E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2         izglītojamie
7. jūnijs      piektdiena 10:00  11.  Ekonomika Eksāmens Laima Kalniņa O13 T. Kaskeviča     L. Strauss              L. Kalniņa 4        izglītojamie
10. jūnijs               pirmdiena 10:00 12. Krievu valoda rakstiskā  daļa Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē S. Kanča Tīnūžu pamatskola      E. Ozere     7         izglītojamie
10. jūnijs               pirmdiena 10:00 12. Krievu valoda  mutiskā daļa Eksāmens Laima Kalniņa O13 Intervētājs: Vērtētājs. 7  - Ikšķile       5 - Lielvārde    2 - Ķegums
Ikšķiles vsk. - S. Rudzinkova Jumpravas
Ķeguma komercnov.vsk.  vidusskola
I. Kovaļčuka G. Zommere
11. jūnijs                         otrdiena 10:00 9.a b  Latvijas un pasaules vēsture Eksāmens Laima Kalniņa aktu zālē T. Kaskeviča   214 A.Bigača                  E.Serafimoviča       47        izglītojamie
S. Kanča  
S. Viļuma  
I. Lubecka  
14. jūnijs piektdiena 10:00 12.  Bioloģija Eksāmens Laima Kalniņa E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2         izglītojamie
20. jūnijs ceturtdiena 10:00 12. Fizika Eksāmens Laima Kalniņa Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 4      izglītojamie