Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Jaunumi

Vecāku dienas
2012-09-22

23. oktobrī20. februārī un  25. aprīlī

Ikšķiles vidusskolā tiek rīkotas

VECĀKU DIENAS

Dienas kārtība:

  • No plkst.830 stundu apmeklējums. Tos vecākus, kuri vēlas apmeklēt mācību stundas, lūdzu pieteikties pie mācību priekšmetu skolotājiem.
  • No plkst.1630 - 1800 individuālās pārrunas ar priekšmetu skolotājiem viņu kabinetos.

 

Laipni gaidīti skolā!