Aktuāli!

Skolas kanceleja darbu atsāk 11.augustā.

Skolas bibliotēka atvērta no 17.augusta.

 

Klašu aktivitātes

7.c klases krāsu nedēļa
2020-01-23

Pagājušajā nedēļā, mēs, 7.C klases skolēni, savā klasē ienesām krāsas. Visas nedēļas garumā - piedomājām, centāmies, veidojām  krāsu dienas.

Pirmdiena bija zilā diena, otrdiena – dzeltenā, trešdiena – melnā, ceturtdiena - sarkanā un piektdiena raibā, krāsainā. Tas patiesi bija interesanti!

Mums visiem ļoti patika un guvām labas emocijas. Katru dienu vajadzēja piedomāt, kas jāvelk, kā tērpties, lai radītu kopīgas sajūtas, krāsainību. Mūsu klases audzinātāja Sarmīte Viļuma, bija ļoti priecīga, jo katru dienu, kaut uz īsu brītiņu, visi sanācām, satikāmies, guvām prieku un diena izvērtās pozitīva. Nedēļas pēdējā diena bija krāsainā, raibā.

Krāsu nedēļas   noslēgumā - veselīgas uzkodas, smiekli, pozitīvās emocijas, un vitamīnu devu.