Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Adventes sveču iedegšana
2019-12-02

Agrā 2.decembra rītā skolas pamatskolas/vidusskolas korpusā un sākumskolā tika iedegtas pirmās sveces Adventes vainagos, tā simboliski aizsākot Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Adventa laiks...pārdomu, mīlestības, saskaņas, rimta miera, harmonijas un piedošanas laiks...šis laiks ir kā radīts tam, lai saviem tuvākajiem pateiktu: es mīlu Tevi! Bieži vien mēs mīlam, tikai to nepasakām, bet tas ir svarīgāk par visu pārējo.

...skolā klusi skan mums visiem tik ļoti atpazīstamas melodijas un Ziemassvetku zvans uz stundu un no stundas atgādina - drīz, pavisam drīz būs Ziemassvetki!

Šorīt arī mūsu skolā iededzam pirmo sveci Adventa vainagos.
Paldies par skaisto noskaņu pamatskolas vokālajam ansamblim "Kā debess..." un skolotājai Mairai Līdumai, sākumskolas korim un diriģentei Sarmītei Viļumai, koncertmeistarei Edītei Eglītei. Paldies mūsu krāšņo vainagu darinātājām Anitai Siliņai un Margitai Siliņai ar 4.klašu audzinātājām.

Paldies Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Dzintaram Laugalim, kurš kopā ar skolas direktori Gintu Liepiņu iededza Adventa vainagus un visiem mums atgādināja, ka mīlestības piepildīta svētku gaisotne mūsu mājās ir vairāk atkarīga no vārdiem, kurus izrunājam, no sajūtām, kādas sniedzam viens otram, nevis tikai no dāvanām, kuras pasniedzam un saņemam.
Lai katru vakaru pirms gulēt iešanas sev pajautājam: kuram cilvēkam es šodien dzīvi padarīju gaišāku? Lai rosīgs, skaists, mīlestības un prieka piepildīts šis laiks!

Inguna Bēziņa

Vairāk foto skolas galerijā.