Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

AFS brīvprātīgo darbs
2013-01-22

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa informē,
ka 17. janvārī Ikšķiles vidusskolā viesojās brīvprātīgie no organizācijas AFS. Kas ir
AFS? Tā ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina
starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaņas
un sapratni, kas nepieciešams, lai radītu taisnīgāku un mierpilnāku pasauli. Ikšķiles
vidusskolā prezentāciju vadīja AFS brīvprātīgie- 9.A klases skolniece Amanda Peirāga
un 8.B klases skolēns Rūdolfs Sakārnis. Tās laikā skolēni guva informāciju par pašu
organizāciju, kā arī par starpkultūru izglītības iespējām un apmaiņas norisi. Ikšķiles
vidusskolā mācās 4 viesskolēni, kuri devušies apmaiņas gadā ar AFS organizāciju.
10.klasē mācības apgūst Niosagorsen Natnicha, saukta Pui, no Taizemes, Andlauer
Marie no Vācijas, 11.klasē Sutthichandet Methinee, saukta Maia, no Taizemes,
12.klasē Suarez- Orellanna Jorge Fernando no Meksikas, skolā mīļi saukts par Horhi.
Vēl kā viesskolēns YFU apmaiņas programmā ir 9. klases skolniece Thongjan Napdaw,
-Napdau no Taizemes.


Viesskolēni no AFS Latvijā ir jau kopš augusta un ir iemācījušies latviešu
valodu sarunvalodas līmenī. Apmaiņas gada laikā viesskolēni iepazīst valsts kultūru,
paradumus un mācās attiecīgās valsts valodu. Skolēni apmaiņas gada laikā dzīvo
viesģimenēs. Par viesģimeni var kļūt jebkura ģimene, kurai ir vēlme iegūt jaunu
ģimenes locekli. Mūsu ikšķiliešu ģimenes ar lielu atbildību un godprātīgu attieksmi
savā ģimenē ir uzņēmušas viesskolēnus. Jaunieši tiek iepazīstināti ar Latvijas
kultūru, kopā apmeklēti pasākumi, ekskursijas, izzināta Latvija. Par to liels paldies
viesģimenēm. Arī jebkura cita ģimene tiek aicināta kļūt par viesģimeni kādam
apmaiņas skolēnam.
Inguna Bērziņa uzsver mūsu viesskolēnu centību un vēlmi iemācīties ne tikai
latviešu valodu, bet arī apgūt un skaisti nodziedāt latviešu dziesmas, kuras nu jau viņu
pūrā ir vairāk kā 30. Tikai esot kopā, darot kopā, dziedot kopā mēs varam sajust tautas
mentalitāti, tradīcijas, saprast humora izjūtu, sajust tuvību mūsu tautai.
Esot tikai dažas nedēļas Latvijā, viesskolēni jau uzstājās skolotāju dienas pasākumā
un skaidrā, saprotamā latviešu valodā dziedāja divas tautas dziesmas, arī skolas
rīkotajās Dzejas dienās dziedātāju vidū bija viņi. Lāčplēša dienas gājiens, Ziemassvētki
– visos koncertos ir uzstājušies arī mūsu viesskolēni. Liels aizkustinājums skolēniem
bija, dziedot Skrīveru sociālās aprūpes centrā. Šī gada viesskolēni ir ļoti sirsnīgi
uzņemti, skolēni brīvi komunicē, tādā veidā stiprinot valodu prasmes. Viņi ir atvērti,
prieka pilni un ir pierādījuši, ka ne valoda, ne nacionalās atšķirības, ne mentalitāte
nevar traucēt sapratnei un draudzībai.
„ Dodoties apmaiņas programmā jaunieši iegūst neaizmirstamu pieredzi un jaunas
zināšanas. Apmaiņas gada laikā skolēns iegūst patstāvību, paškontroli, pašapziņu un
atbildību par sevi un citiem. Katru gadu apmaiņas programmā dodas vairāk nekā 13000
jauniešu no visas Pasaules vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Vispopulārākās vietas ir
Vācija un Amerika, ir vairāk nekā 70 galamērķi visā pasaulē. Ja vēlaties uzzināt ko
vairāk par organizāciju vai doties apmaiņas programmā, apmeklējiet mājas lapu http://
www.afs.lv/ „ stāsta prezentācijas vadītāji Amanda un Rūdolfs. Skolas administrācija
izsaka pateicību Amandai Peirāgai un Rūdolfam Sakārnim par prezentāciju.