Aktuāli!

Šonedēļ pūļa testēšana tiks veikta ceturtdien.

Notikumi

Baltais koncerts izskanējis
2019-12-12

Ziemassvētku ieskaņu koncertā "Manas bērnības Ziemassvētki" stāstu par savām bērnības atmiņām caurvija nākamie absolventi -12.klase. Cik ātri paiet laiks un kas tik nav izdzīvots šo gadu laikā - to atcerējamies koncertā kopā ar mūsuskolas muzikālajiem kolektīviem!

Paldies 1.klašu korim un ansamblim (sk.Ieva Radziņa Sproģe), 2.-4.klašu korim un POP grupām (sk.Sarmīte Viļuma), 5.-9.klašu korim un ansamblim "Kā debess..." (sk.Maira Līduma, koncertmeistare Edīte Eglīte), Vokāli instrumentālajam ansamblim, ģitāristiem, solistiem (sk.Linda Ivanova, Inguna Bērziņa), FOLK grupai (sk.Normunds Krastiņš), sākumskolas tautisko deju kolektīviem (sk.Daiga Sosnare, Sandra Tilta), JV meitenēm un Elīnai Lūkinai, Anetei Vancevičai, 12.klasei un mūsu skaņu operatoram Sandim Grauzam. Skolēnu un vecāku sarūpētais Ziemassvētku tirdziņš šogad mirgoja un smaržoja, paldies par skaistajiem pārsteigumiem!

Paldies pavadošajiem pedagogiem, kuri parūpējās, lai katrs koncerta dalībnieks atrastos īstajā laikā un vietā. Vecākiem un viesiem -paldies, ka esiet ar mums šajos koncertos un atrodiet sirsnīgus vārdus, lai novērtetu mūsu darbu!

Inguna Bērziņa

Ieskats koncerta foto mirkļos skolas galerijā.