Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Drošības diena 2019
2019-10-30

30.oktobrī mūsu skolā norisinājās Drošības diena visās klašu grupās.

Jaunāko klašu skolēniem tika atgādināts, kā uzvesties, lai dzīvība un veselība nebūtu apdraudēta, arī vecāko klašu skolēni tika informēti par drošības jautājumiem, kā arī par viņu tiesībām un pienākumiem.Tāpat policijas pārstāvji atgādināja, ka muļķiga rīcība skolas gados var atstāt nelabojamu iespaidu uz visu tālāko dzīvi un karjeras izvēles iespējām. Pēc tikšanās vecāko klašu skolēni palika uzdot policijas pārstāvjiem vēl papildus jautājumus.

Paldies Reģionālās pašvaldības policijai, vecākajiem inspektoriem Mārtiņam Jankovskim un Aigaram Zundam par interesanto stāstījumu!