Aktuāli!

Laboratoriskais skrīninga tests (pūļa tests) šonedēļ notiek pēc esošā grafika – ceturtdien (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem). Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Tiks izsniegti arī paštesti. Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām). Paštesta veikšanas diena tiks precizēta.

 

Notikumi

Drošības diena 5.klasēm
2021-10-05
Jau daudzus gadus Ikšķiles vidusskolā, sadarbībā ar Reģionālo pašvaldības policiju notiek Drošības dienu pasākumi - preventīvais darbu ar skolēniem.
Šodien 28.septembrī tikoties ar mūsu skolas skolēniem, redzējām, ka jau 5.klasē skolēni ļoti labi pārzina ne tikai savas tiesības, bet zina arī savus pienākumus. Bet vai tos ievēro? Un ja nē, tad kāpēc?
Kāda ir katra skolēna atbildība par līdzdalību kādā nepārdomātā rīcībā, kas otram nodarījušas sāpes - gan emocionālās, gan fiziskās? Kopā ar policijas darbiniekiem skolēni pārrunāja un aizdomājās par to, ka ikdienas nepārdomātam "jokam" var būt visai nepatīkamas sekas. Kā rīkoties situācijā, ja skolēnam kāds jebkādā veidā dara pāri, kur un pie kā griezties un meklēt palīdzību?
Skolēni apbēra mūsu viesus ar tik daudz un dažādiem jautājumiem, bet uz visiem saņēma atbildes.
Paldies RPP vecākajiem inspektoriem Mārtiņam Jankovskim un Aigaram Zundam. Pārdomāti, jēgpilni un noderīgi!