Aktuāli!

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus, mācību process pamatā joprojām turpinās attālināti, taču ar 8.aprīli 12.klases 2 diienas nedēļā apmeklē mācības tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Ar 12.aprīli organizējam atsevišķas interešu izglītības nodarbības ārtelpās, bet ar 19.aprīli notiks arī āra nodarbības formālajā izglītībā.

 

Notikumi

Mākslu nedēļa sākumskolā
2020-11-23

Šogad Mākslu nedēļa Ikšķiles vidusskolas 1.- 4.klasēs norisinājās mazliet citādi. Skolēni strādāja gan klasēs, gan attālināti.

Skolotājas Madara Ločmele, Laura Salnāja, Daiga Kiršholce, Santa Kamša organizēja Mākslu nedēļu Ikšķiles  sākumskolā no 16.-20.novembrim, kuras ietvaros skolēni izgatavoja "Latvju rakstu" mandalas, krāsoja tautisko rakstu jostas. Tika izveidotas izstādes skolas gaiteņos.

Mākslu nedēļas prezentācija.

Skolēni katrā klasē  piedalījās vizuālās mākslas zīmējumu olimpiādē "Mana Latvija".

Cik skaisti skola bija saposta Latvijas dzimšanas dienai!

Paldies skolēniem un klašu audzinātājām par aktīvu iesaistīšanos un darbošanos visas nedēļas garumā!

Organizatores

Šie darbiņi tapuši attālinātajā mācību procesā: