Aktuāli!

Paldies visiem par šo mācību gadu!

Spēku un neatlaidību tiem, kam vēl kārtojami darbiņi pagarinātajā gadā!

Direktores sveiciens skatāms šeit.

 

 

Notikumi

Mānīgais dators...
2013-01-23

Biedrības „Esi Brīvs!” speciālisti jau septīto gadu viesojas dažādās Latvijas
skolās, kur ar skolēniem un viņu vecākiem tiek runāts par sociālpsiholoģiskajiem
cēloņiem, kas saistīti ar vielu un procesu atkarību veidošanos. Diemžēl veselības un
izglītības sfērās strādājošie nereti nonāk pie secinājuma, ka aizvien jaunākiem bērniem
tiek novērotas ar atkarībām saistītas uzvedības problēmas, tādēļ šinī mācību gadā
biedrības „Esi Brīvs” speciālisti turpina atkarību profilaksi sākumskolā. Biedrības
radošā komanda ir izstrādājusi jaunu procesu atkarību profilakses programmu, kur darbs
ar sākumskolas skolēniem notiek caur rotaļu un ir fokusēts uz bērnu sociālo prasmju
pilnveidi, integrāciju vienaudžu vidū, spēju uzņemties atbildību par savu rīcību un
drosmi izvērtēt tās riskantās situācijas, kurās jāsaka „NĒ!”.

Procesuālo atkarību nodarbības mērķis ir aicināt jaunākā vecuma skolēnus
aizdomāties par to, kāda rīcība un attieksme sasitībā ar jaunajām tehnoloģijmām
kopumā var novest pie dažādiem ar veselību un personisko drošību saistītiem riskiem,
t.i., pārmērīga intenreta izmantošana uz citu vajadzību rēķina, neapdomība un lētticība
veidojot savau virtuālo tēlu un dibinot jaunus kontaktus.

Ikšķiles vidusskolā š.g. 22.janvārī 3.klašu grupai tika organizēta tikšanās-
lekcija "Mānīgais dators", kuru vadīja biedrības „Esi Brīvs!” atkarību profilakses
grupu un semināru vadītājs Mag.psych. Edgars Caics. Lektors prasmīgi un aizrautīgi
ilustrēja internetā notiekošo, ar reāliem piemēriem un stāstiem iz dzīves. Sākumā
skolēni pat bija izbrīnīti, kad lektors pēkšņi sāka stāstu par to, kā nopircis šokolādi,
pēc tam par to aizmirsis un piedāvājās to kādam pārdot. Meitene L. par palietotu
pildspalvu un 10 santīmiem, citiem par lielu skaudību, to iegādājās. Kāds šoks
parādījās meitenes sejā, kad šokolādes iepakojums izrādījās...tukšs...
Tā arī ir šī pasākuma galvenā doma: mēs nezinām, vai tas, ko piedāvā internets,
tik tiešām atbilst reālajam. Vai mēs zinām, kas mums raksta vēstules? Jā, viņš raksta,
ka viņam ir 14 gadi, bet īstenībā varbūt 54, jeb tā ir vienaudžu grupa, kas otrā ekrāna
pusē ņirgājas par Tavām vēstulēm. Tu to nezini! Un nevari zināt!
Cik draugos.lv ir Tev nezināmu cilvēku? Ļoti daudz. Ja saņemam uzaicinājumu,
mēs apstiprinām. Kāpēc? Skolēni atbildēja- lai būtu vairāk draugu. Vai tie tik tiešām
ir draugi? Ja mēģina izzināt Tavus un Tavas ģimenes paradumus, dienas kārtību, tātad
jābūt dubultuzmanīgiem!
Arī paši skolēni aktīvi piedalījās debetēs, akcentēja veselības problēmu rašanos no
pārāk ilgas sēdēšanas pie datora, savu apdraudētību, kā arī atkarību. Cerams, nevienam
nenāk ne prātā kādā mājas lapā ievietot savu bankas konta numuru, piedāvājot arī
kodu, lai gan pēdējā laika notikumi liecina par pretējo- ir cilvēki, kas uzticas un vēlāk
zaudē naudu un ticību cilvēkiem. Interneta vidē ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
Tāpēc šī ir tik svarīga tēma. Ir jāorganizē šāda veida tikšanās dažādu vecumu bērniem,
kā arī viņu vecākiem, tāpēc 3.klašu skolēnu un viņu vecāku vārdā pateicos ārpusklases
darba organizatorei Ingunai Bērziņai par šo iespēju. Drošības nekad nav par daudz!
Lektoram teicām sirsnīgu paldies, uzdāvinot šokolādi, kura tiešām iepakojumā arī bija!
Direktores vietniece mācību darbā Aija Katkovska